Sportowy rok szkolny 2017/2018

Warszawa, 1.09.2017 r.


Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół,

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Serdecznie witamy Państwa w nowym roku szkolnym zachęcając reprezentacje Waszych szkół do wzięcia udziału w imprezach sportowych wchodzących w skład Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

W związku z reformą oświatową, która od 1 września 2017 roku zacznie obowiązywać w polskich szkołach, Szkolny Związek Sportowy proponuje zmiany  w Ogólnopolskim  Regulaminie współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2017/2018 i latach kolejnych dostosowane do reformy systemu oświaty.

Od 1 września 2017 r. dotychczasowe nazwy zostaną zmienione:

Igrzyska Młodzieży Szkolnej na Igrzyska Dzieci (rozgrywki sportowe dla roczników 2005 i młodszych).

Gimnazjada na Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rozgrywki sportowe dla roczników 2002 – 2004).

- Licealiada pozostaje bez zmian dla rozgrywek sportowych w rocznikach 1998
i młodszych.

Szkolny Związek Sportowy, od wielu lat organizator współzawodnictwa sportowego szkół realizowanego w ramach programu „Sportu wszystkich dzieci”, przedstawia Państwu Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych wchodzących w skład ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół.

Kalendarz ten przynosi zmiany w porównaniu z ubiegłymi latami, a najważniejszym przesłaniem tegorocznej edycji współzawodnictwa jest stworzenie możliwości uczestnictwa w nim jak największej ilości dzieci i młodzieży.

Zwracamy się z prośbą, aby w nowym roku szkolnym 2017/2018 tworząc reprezentacje Waszych szkół i przygotowując dzieci i młodzież do startu w zawodach zadbali Państwo, żeby znalazło się w nich jak najwięcej uczniów Waszej szkoły, tak by żadne dziecko marzące o tym żeby zostać reprezentantem Waszej społeczności nie zostało pominięte w zawodach organizowanych w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego podejmując decyzję   o realizacji imprez w ramach programu „Sport wszystkich dzieci”  i tworząc materialne warunki jego realizacji oczekują i od szkół i od Szkolnego Związku Sportowego stworzenia systemu umożliwiającego powszechny udział  dzieci i młodzieży w systematycznym sportowaniu.

Proponujemy, żeby uczennica/uczeń mógł być reprezentantem szkoły w nie więcej niż trzech dyscyplinach podstawowych i nie więcej niż dwóch dyscyplinach wojewódzkich.

Zaproponowaliśmy również w Regulaminie Ogólnym Kalendarza możliwość odciążenia najlepszych zawodników i reprezentacji, które zajęły medalowe miejsca w ubiegłorocznych finałach wojewódzkich.  Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy może określić poziom rozgrywek Igrzysk Młodzieży Szkolnej lub Licealiady, w którym możliwy jest udział takiego zespołu bez wcześniejszych eliminacji.

Uważamy, że system zaproponowany przez Szkolny Związek Sportowy umożliwi i uczestnictwo  w zajęciach sportowych i powszechny start w zawodach na szczeblu szkoły, gminy i powiatu. Mamy nadzieję, że uczestniczyć w tych przedsięwzięciach będą wszyscy uczniowie Waszej szkoły. Natomiast dla najlepszych reprezentacji szkolnych w podstawowych dyscyplinach sportu, zawartych w naszym Kalendarzu, zostaną zorganizowane kolejne eliminacje zakończone finałem ogólnopolskim.

Proponowany przez nas program zawodów dla dzieci i młodzieży ze szkół wszystkich typów jest propozycją Szkolnego Związku Sportowego i mamy nadzieję, że będzie rozbudowywany o inicjatywy lokalnych organizatorów i ogniw SZS.

W przedstawionej propozycji zamieszczamy ujednolicone regulaminy, o których sfinansowanie na szczeblu wojewódzkim zwróciliśmy się do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zasady startu w dyscyplinach nieujętych w tym Kalendarzu, a rozgrywanych w danym województwie, zamieszczone są w Kalendarzach Wojewódzkich SZS.

Przypominamy również o obowiązku rejestracji szkół i uczniów do zawodów na wszystkich szczeblach poprzez System Rejestracji Szkół (srs.szs.pl). Chcemy, żeby SRS stał się niezbędnym narzędziem, ale również pomocą dla dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego. Pozwoli on również na ocenę wprowadzanych przez nas zmian.
Informujemy, że od tego roku szkolnego brak takiego zgłoszenia spowoduje, że reprezentacja szkoły nie będzie uwzględniona w klasyfikacji zawodów.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany kalendarzowe i realizacja nowych założeń programowych przyczynią się do popularyzacji współzawodnictwa sportowego.

Cieszymy się już dzisiaj, w pierwszym dniu nowego roku szkolnego, na spotkania z Państwem i Waszymi Uczniami na stadionach i innych arenach sportowych.

Szkolny Związek Sportowy

link do Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych wchodzących w skład ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół 2017/2018.