Informacja na temat Systemu Rejestracji Szkół

Otrzymujemy sporo telefonów od nauczycieli zapisujących szkoły do rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego poprzez System Rejestracji Szkół. W trakcie rozmów najczęściej pojawia się pytanie o rejestrację szkół, które stały się w tym roku Zespołami Szkół.

Przypominamy, że jeżeli szkoła chce zgłosić swoje reprezentacje do rozgrywek w dwóch lub trzech kategoriach szkół ( Igrzyska Dzieci dla szkół podstawowych do klasy VI, Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla uczniów klas VII szkół podstawowych i II i III klas gimnazjów lub Liceliada) musi to zrobić z oddzielnych kont. Dokładnie jest to wyjaśnione w instrukcji, która znajduje się na stronie tytułowej Systemu www.srs.szs.pl.
Najlepszym rozwiązaniem jest zostawienie starego konta np. dla szkoły podstawowej ( do kl. VI) - należy wtedy tylko zmienić ew. nazwę szkoły i przypisać ją do Igrzysk Dzieci, a dla uczniów klas VII i gimnazjalnych założyć nowe konto szkoły przypisując ich do Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Uwaga!!! nowa rejestracja musi odbyć się z innego adresu mailowego niż poprzednia.