Ruszyła druga edycja programu SKS!

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki konkursu na operatorów wojewódzkich i operatora krajowego programu Szkolny Klub Sportowy!
Wyniki znajdują się pod adresem https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2219,Lista-podmiotow-ktorym-przyznano-dofinansowanie-na-realizacje-w-2018-roku-zadan-.html, a kontakt do operatorów pod adresem:

Z deklaracji operatorów wynika, że w ramach programu będzie funkcjonować ok. 17 000 grup ćwiczebnych. W zajęciach SKS weźmie udział ok. 340 000 dzieci i młodzieży szkolnej.

Przypominamy ideę i założenia programu Szkolny Klub Sportowy:

Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15 osobowych. Druga edycja programu realizowana jest od stycznia/lutego do grudnia 2018r.

11 Wojewódzkich Szkolnych Związków Sportowych zostało operatorami wojewódzkimi programu.

Poniżej podajemy wykaz Wojewódzkich Szkolnych Związków Sportowych, którzy będą realizować program SKS w 2018 roku:
1. lubuskie: Szkolny Związek Sportowy Ziemia Lubuska
2. łódzkie: Łódzki Szkolny Związek Sportowy
3. małopolskie: Małopolski Szkolny Związek Sportowy
4. opolskie: Szkolny Związek Sportowy "Opolskie"
5. podkarpackie: Podkarpacki Wojewódzki Związek Sportowy
6. pomorskie: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
7. śląskie: Śląski Szkolny Związek Sportowy
8. świętokrzyskie: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach
9. warmińsko-mazurskie: Warmińsko- Mazurski Szkolny Związek Sportowy
10. wielkopolskie: Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska"
11. zachodniopomorskie: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie

Podajemy link do stron internetowych Wojewódzkich SZS: tutaj

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy - jest Krajowym Operator Programu SKS.

www.szkolnyklubsportowy.pl