Szkolenie POLUBIĆ RUCH-nauczyciel wf inspiratorem rodzinnej aktywności fizycznej

Z A P R O S Z E N I E

AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU – MISTRZÓW ŻYCIA– kolejny raz zaprasza na konferencję szkoleniową, której współorganizatorami są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Wolsztynie.
Szkolenie POLUBIĆ RUCH-nauczyciel wf inspiratorem rodzinnej aktywności fizycznej odbędzie się 23-24 maja 2018r. w Wieleniu Zaobrzańskim /k.Wolsztyna
Jest ono adresowane do szeroko rozumianego środowiska sportowego : nauczycieli wychowania fizycznego , działaczy sportowych a także samorządowców odpowiadających za kulturę fizyczną na swoim terenie.
Chcemy wszystkim uczestnikom wskazać jak sport i aktywność fizyczną skutecznie wykorzystać w procesie wychowawczym, by przeciwdziałać zarówno agresji jak i problemom zdrowotnym -otyłości i nadwadzei jak współdziałać w tym zakresie z rodzicami .Jednocześnie zależy nam i na tym ,by spotkanie umożliwiło
zebranym wzajemne poznanie się , wymianę poglądów i doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów do wspólnych działań w przyszłości.
Każdy uczestnik konferencji otrzymuje CERTYFIKAT UCZESTNICTWA.
Ze względu na planowane zajęcia sportowe prosimy o zabranie stroju sportowego .
W załączeniu przesyłamy program konferencji , jednocześnie uprzejmie prosząc o potwierdzenie udziału w naszym spotkaniu na formularzu zgłoszeniowym -wersja elektroniczna do pobrania https://goo.gl/forms/4vqTeOho5TWn1R0v1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018r.
Ilość miejsc ograniczona -decyduje kolejność zgłoszeń.
Ze sportowym pozdrowieniem
Elżbieta Wysocka
Prezes AMSMŻ

PROGRAM