dolnośląskie: Konferencje szkoleniowe programu Sprawny Dolnoślązaczek

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego realizujący w klasach I - III w ponad 250 szkołach program Sprawny Dolnoślązaczek rozpoczęli już realizację zajęć wychowania fizycznego zgodnych z założeniami programu. Nauczycieli klas I, zapraszamy na nasze coroczne konferencje szkoleniowe na których chcemy praktycznie pokazać nasze pomysły na realizację pierwszych zajęć z wybranych sprawności programu. Tegoroczne spotkania odbędą się w dniach 24.09 - 3.10 w Łagiewnikach, Głogowie, Oleśnicy i Jeleniej Górze. Zapraszamy nauczycieli do udziału w wybranej lokalizacji i przypominamy, że zajęcia odbywają się wyłącznie z udziałem uczestników szkolenia. Prosimy o zabranie odpowiedniego stroju do ćwiczeń.
Wcześniej bo już 20.09. we Wrocławiu odbędzie się dodatkowa konferencja teoretyczna dla nauczycieli, którzy nie mogli uczestniczyć w czerwcowych spotkaniach. Tutaj program konferencji i druk zgłoszeniowy, a tutaj treść listu jaki przesłaliśmy do szkół uczestniczących w programie.