łódzkie: kolejne komnunikaty organizacyjne

Informujemy, że na stronie  www.lszs.pl zamieszczono kolejne komunikaty organizacyjne Finałów Wojewódzkich:

- Igrzyska Dzieci

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej

- Licealiada