Komunikaty
Wojewódzcy Operatorzy rozpoczeli nabór do programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY na 2019 rok

Szanowni Państwo

Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2019 roku.

Wojewódzkie SZS starają się ponownie uzyskać status Operatora Wojewódzkiego tego programu. Wykaz tutaj

Główne warunki realizacji programu:

 • program będzie realizowany w dwóch edycjach; styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień 2019 r.;

 • uczestnikami zadania mogą być dzieci i młodzież - uczniowie szkół dziennych wszystkich typów;

 • grupa ćwiczebna musi się składać z min 15 uczestników;

 • w jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy, a w szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej;

 • zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika tj. łącznie każda grupa powinna przeprowadzić 70 godzin zajęć;

 • w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);

 • osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;

 • zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować maksymalnie 2 nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;

 • wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych będzie wypłacane na podstawie umowy - zlecenia w wysokości 40 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut);

 • podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego, a także przekazania kwoty 150 zł / 1 grupę na częściowe pokrycie kosztów (ok. 5%) realizacji programu;

 • uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;

 • uczestnicy zajęć – uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 37