Konferencja w Wieleniu -AMS-MŻ - 18-19.10.2017

AKADEMIA MISTRZÓW SPORTU – MISTRZÓW ŻYCIA– kolejny  raz zaprasza na konferencję szkoleniową, której współorganizatorami są Ministerstwo Sportu i Turystyki , Starostwo Powiatowe w Wolsztynie oraz Gmina  Przemęt a swoim  patronatem objął ją Starosta Wolsztyński Pan Janusz Frąckowiak

Szkolenie POLUBIĆ RUCH czyli jak zachęcić  młodych ludzi do aktywności fizycznej odbędzie się 18-19 października 2017r.w Wieleniu Zaobrzańskim /k.Wolsztyna/  Jest ono adresowane do szeroko  rozumianego środowiska sportowego : nauczycieli wychowania fizycznego , działaczy sportowych  a także  samorządowców odpowiadających za kulturę fizyczną na swoim terenie.

Chcemy wszystkim uczestnikom wskazać jak sport i aktywność fizyczną  skutecznie wykorzystać w procesie wychowawczym, by  przeciwdziałać  zarówno agresji jak i problemom zdrowotnym -otyłości i nadwadze.W programie  min.blok tematów dotyczących praktycznej strony nowej podstawy programowej wychowania fizycznego . Jednocześnie zależy nam i  na tym ,by  spotkanie umożliwiło zebranym  wzajemne poznanie się , wymianę poglądów  i doświadczeń oraz  nawiązanie kontaktów do wspólnych działań w przyszłości .

Każdy uczestnik  konferencji otrzymuje CERTYFIKAT UCZESTNICTWA.

Ze względu na planowane zajęcia sportowe prosimy o zabranie stroju sportowego .

W załączeniu przesyłamy  program konferencji  (tutaj) , jednocześnie uprzejmie prosząc o potwierdzenie udziału w naszym spotkaniu na formularzu zgłoszeniowym (wersja elektroniczna do  pobrania http://tiny.pl/gjkzp w nieprzekraczalnym terminie do dnia  13 października 2017r.

Ilość miejsc ograniczona -decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze sportowym pozdrowieniem

Elżbieta Wysocka
Prezes AMSMŻ