Nowe wydawnictwo programu Sprawny Dolnoślązaczek - "Badminton - Zabawy i Gry z Lotką"

Program Sprawny Dolnoślązaczek wzbogacił się o nowe wydawnictwo. Dzięki autorom: panu Henrykowi Nawarze i pani Agacie Cooper wydajemy kolejny Zeszyt Edukacyjny programu, tym razem poświęcony badmintonowi.
"Badminton - Zabawy i Gry z Lotką" to bogaty zestaw gier i zabaw, które Autorzy przećwiczyli ze studentami AWF we Wrocławiu i teraz udostępniają wszystkim, którzy pokochali tą grę. Zeszyt przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli realizujących Sprawnego Dolnoślązaczka, ale myślę, że będą z niego korzystać także inne osoby, które chcą wzbogacić swój zasób zabaw i ćwiczeń w tej dyscyplinie.
Informujemy, że Zeszyt uzyskał rekomendację Polskiego Związku Badmintona.
Wkrótce, dzięki funduszom Województwa Dolnośląskiego, Zeszyt będzie wydany w formie "papierowej"; wyślemy je do szkół uczestniczących w programie. Natomiast już dzisiaj umożliwiamy Wam korzystanie z wersji internetowej. Zachęcamy Was do tego, warto!

https://sprawnydolnoslazaczek.lo3.wroc.pl