Narodowa Baza Talentów - portal

List przewodni Ministra Sportu i Turystyki:

Szanowni Państwo,
Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Trenerzy,
Użytkownicy Narodowej Bazy Talentów

 

Witam serdecznie na portalu Narodowej Bazy Talentów. Przygotowując projekt, połączyliśmy siły Ministerstwa Sportu i Turystyki, Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wszystko po to, aby podjąć walkę z cywilizacyjną plagą – spadkiem sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz wzrostem liczby osób z nadwagą lub otyłością. Nie ma bowiem lepszej inwestycji w przyszłość niż ich zdrowie i lepsze samopoczucie.

Narodowa Baza Talentów jest narzędziem gromadzenia wiedzy na temat poziomu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce, a także instrumentem wspomagającym proces identyfikacji talentów sportowych. Chciałbym, aby dzięki niemu polscy uczniowie mieli możliwość rzetelnej diagnozy poziomu swojej sprawności, spełniania pasji i ambicji sportowych oraz optymalnego wykorzystania talentów sportowych.

Zachęcam do przeprowadzania testów sprawnościowych oraz wprowadzania wyników wychowanków. Mam nadzieję, że uczniowie odnajdą w podejmowanych próbach ducha rywalizacji sportowej, a dodatkową mobilizacją do poprawy kondycji fizycznej będzie możliwość porównywania się ze wszystkimi zarejestrowanymi rówieśnikami.

Dzieci są fundamentem i przyszłością polskiego społeczeństwa. Dzięki innowacyjnej na skalę europejską Narodowej Bazie Talentów rodzice, nauczyciele i trenerzy uzyskują narzędzie, które będzie pomocne w badaniu postępów, a środowisko sportowe uzyskuje bezcenną wiedzę o stanie sprawności i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży."

Minister Sportu i Turystyki
Witold Bańka

więcej: