Rozpoczynamy nowy rok szkolny

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/2019. Na sportowo zainaugurujemy go w poszczególnych województwach zawodami lekkoatletycznymi.

Ten rok będzie bardzo ważny dla naszego Związku. Czeka nas kilka zmian w systemie współzawodnictwa międzyszkolnego.
Chcemy jeszcze bardziej dostosować nasze regulaminy do przepisów polskich związków sportowych oraz ujednolicić systemy rozgrywek
we wszystkich województwach. Zmiany wynikają również z wprowadzania reformy systemu edukacji.

Najważniejsze z nich to:


  • Zmiana zasad rozgrywania szkolnej drużynowej ligi lekkoatletycznej w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej (w tym nowe lekkoatletyczne tabele punktowe);

  • Zmiana zasad rozgrywania szkolnej ligi lekkoatletycznej w kategorii Licealiada (w tym nowe lekkoatletyczne tabele punktowe);

  • Zmiana zasad ustalania kolejności drużyn w koszykówce (we wszystkich kategoriach rozgrywek);

  • planujemy w ID wprowadzić trójbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców dla 2008 rocznika i młodszych (Warunkiem wprowadzenia jest zwiększona dotacja z MSiT w 2019 roku na współzawodnictwo sportowe szkół).

Mamy nadzieję, że zmiany te przyniosą zwiększenie ilości startującej w naszych zawodach młodzieży, zwłaszcza tej, która dotychczas sporadycznie uczestniczyła w zawodach Szkolnego Związku Sportowego. Już teraz prosimy nauczycieli i dyrektorów szkół o to, żeby ustalając reprezentacje szkoły na poszczególne zawody zadbali o to, żeby znalazło się w nich jak najwięcej uczniów, a przede wszystkim, żeby nie byli to zawsze ci sami uczniowie.

Przypominamy też o ważnych zmianach wprowadzonych w ub. latach:

  • Zgłoszenia do zawodów wszystkich szczebli rozgrywek będą następować wyłącznie poprzez ogólnopolski SYSTEM REJESTRACJI SZKÓŁ: www.srs.szs.pl. System ten będzie jeszcze bardziej rozbudowany i umożliwi rejestrację i wydruk zgłoszeń do imprez sportowych. Zgłoszenia do poszczególnych dyscyplin sportu przyjmowane będą tylko do 30 września br. System już jest uruchomiony! Instrukcja obsługi SRS - tutaj.

Oprócz bogatego kalendarza imprez sportowych, będą realizowane również programy aktywizacyjne:

  • „Szkolny Klub Sportowy”,

  • "Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych".

Na progu nowego roku szkolnego i sportowego życzymy Państwu dużo satysfakcji z podejmowanych działań, a wszystkim dzieciom i młodzieży sukcesów w nauce i sporcie.