230 nauczycieli z całej Polski Konferencja Szkoleniowa „Nowoczesne Zajęcia SKS”

Wielka dawka motywacji i merytorycznej wiedzy podczas Konferencji Szkoleniowej „Nowoczesne Zajęcia SKS”!

26 września br. na Akademii Wychowania Fizycznego została zorganizowana konferencja skierowana do nauczycieli biorących udział w Programie Szkolny Klub Sportowy. Wnioski? Nauczyciele chcą się szkolić i rozwijać, a SKS w tym pomaga!


Na konferencji szkoleniowej pojawiło się ok. 230 nauczycieli z całej Polski. Wszyscy mają wspólny cel, którym jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Nowoczesne formy aktywności, takie jak np. speed-ball, trickboard, skateboard czy climbing wall zachęcają do sportu i zabawy nie tylko tych najmłodszych.

– SKS to największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Rekordowy budżet – ponad 97 mln zł w ciągu dwóch lat, największy zasięg terytorialny i największa liczba uczestników – około 300 tysięcy uczniów rocznie, trenujących pod okiem ponad 15 tysięcy nauczycieli. To właśnie pedagodzy, którzy najlepiej znają predyspozycje i zainteresowania swoich uczniów, są najważniejszym ogniwem Programu SKS! Zachęcają, motywują i kształtują odpowiednie podejście do aktywności fizycznej podopiecznych. Rozbudzając w nich pasję i miłość do sportu, pomagają jednocześnie budować osobowość i siłę charakteru. Wierzę, że SKS to narzędzie, które w tym pomaga. Wierzę również, że SKS-owa społeczność będzie stale rosła, dzięki czemu wspólnie będziemy nie tylko budować fundamenty zdrowego i aktywnego społeczeństwa, ale też efektywnie wyszukiwać utalentowaną sportowo młodzież – podkreśla Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka.

W tym roku w zajęciach realizowanych w ramach #programSKS uczestniczy ok. 300 000 dzieci i młodzieży z prawie 10 000 szkół. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia ma pełną dowolność i możliwość dostosowania zajęć SKS do potrzeb i zainteresowań swoich podopiecznych. Różnorodność w Programie potwierdzają statystyki, z których wynika, że na „SKS-ach” jest realizowanych ok. 70 dziedzin sportowych. Od tych najbardziej popularnych jak lekkoatletyka, siatkówka, piłka nożna, po mniej znane i innowacyjne, które uwielbiają młodzi ludzie!

- Konferencja Szkoleniowa „NOWOCZESNE ZAJĘCIA SKS” to wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom nauczycieli wychowania fizycznego. Wiemy, że chcecie się szkolić i rozwijać, a my stwarzamy ku temu przestrzeń i możliwości. Do współpracy przy działaniach szkoleniowych zostali zaproszeni najlepsi specjaliści, trenerzy i instruktorzy! Jestem przekonana, że to zaprocentuje – mówi Urszula Włodarczyk, Dyrektor Instytutu Sportu – PIB.

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, pełniący funkcję Operatora Krajowego Programu SKS, od lat zajmuje się pracą naukowo-badawczą w obszarze sportu oraz skutecznym wdrażaniem ogólnopolskich projektów mających na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje o Programie SKS są dostępne na stronie http://www.szkolnyklubsportowy.pl oraz na profilach w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/szkolnyklubsportowy/ https://www.instagram.com/programsks/.

źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki