Przetargi - 2015

Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny
składa zapytanie na usługi poligraficzne i długopisy z nadrukami:

W związku z realizacją programu "Animatora Sportu Dzieci i Młodzieży ” zapraszamy do
przedstawienia ofert przygotowania i druku następujących pozycji:

Prosimy o wycenę następującej pracy:

1. książka format B5 okładka 4+0, 350gr + lakier środek 1+1 , offset 80-90gr objętość 80 str łamanie
nakład 1900 egz.
oprawa szyta-klejona

2. Notatnik format A4, środek papier offset 80g 25 kartek, kolorystyka  4+0 okładka papier kreda błysk 170g, kolorystyka 4+0

Nakład 1000 szt.

3. Długopis metalowy z grawerem (logo MSiT po jednej stronie i napisem Animator sdim i logo SZS po drugiej stronie)  Korpus długopisu czerwony lub granatowy.

Znakowanie: Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki, Animator sdim, SZS

Nakład 1000 szt.

Termin wykonania i dostawy książki do 09.04.2015

W przypadku zainteresowania ewentualnym zamówieniem tej usługi uprzejmie
proszę o przesłanie oferty z wyceną jednostkową na poszczególne wymienione
w specyfikacji elementy (cena netto) w terminie do 26.03.2015. do godz. 09.00
Ofertę należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie -
Zarząd Główny SZS ul. Ciołkosza 1/29, Warszawa.

--------------------------------
--------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty
w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na
zakup
materiałów poligraficznych  i długopisów (książka, notatnik A4) dla uczestników szkoleń
w programie Animator SDiM.

W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę Abavier Warszawa, ul. Ogrodowa 26A/52.
W postępowaniu złożono trzy oferty.

--------------------------------
--------------------------------

Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny
składa zapytanie na usługi poligraficzne:

W związku z realizacją programu "Mały Mistrz” zapraszamy do
przedstawienia ofert przygotowania i druku następującej pozycji:

Prosimy o wycenę następującej pracy:

Notatnik
format A4, środek papier offset 80g 25 kartek,kolorystyka 4+0
okładka papier kreda błysk 170 g, kolorystyka 4+0
Nakład  5000 szt.

Termin wykonania i dostawy pracy do 16.04.2015

Sprawa jest pilna.
Materiały powinny być wysłane do adresatów do dnia 18.04.2015.
W przypadku zainteresowania ewentualnym zamówieniem tej usługi uprzejmie
proszę o przesłanie oferty z wyceną jednostkową na poszczególne wymienione
w specyfikacji elementy (cena netto) w terminie do 03.04.2015. do godz. 10.00
Ofertę należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie -
Zarząd Główny SZS ul. Ciołosza 1/29, Warszawa.

--------------------------------
--------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty
w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na
zakup
materiałów poligraficznych (notatniki A4) dla uczestników szkoleń
w programie Mały Mistrz.

W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę OFRA Warszawa, ul. Wylotowa 20.
W postępowaniu złożono trzy oferty.

--------------------------------
--------------------------------

Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny
składa zapytanie na usługi poligraficzne:

W związku z realizacją programu "Mały Mistrz” zapraszamy do
przedstawienia ofert przygotowania i druku następujących pozycji:

Prosimy o wycenę następującej pracy:

1. Legitymacja

nakład 86 000 szt

FORMAT 105x220 mm

karton 250 gr.

druk cmyk 4+4

bigowanie x2

uszlachetnienie -folia błysk jedna strona

 

2. Naklejka samoprzylepna II kl

nakład 86 000 kpl

wymiar 15x15 mm jedna nalepka

druk 4+0 cmyk

7 wzorów w komplecie 15x15 mm x 7 naklejek

papier samoprzylepny

 

3. Naklejka samoprzylepna I kl

nakład 80 000 kpl

wymiar 15x15 mm jedna nalepka

druk 4+0 cmyk

7 wzorów w komplecie 15x15 mm x 7 naklejek

papier samoprzylepny

 

4. książka A4

nakład 4400 szt

objętość 200 str

środek kreda 115 gr.

druk cmyk 4+4

okładka kreda 350 gr.

druk cmyk 4+4

folia 1+0

oprawa szyta-klejona

Termin wykonania i dostawy prac do 15.07.2015

W przypadku zainteresowania ewentualnym zamówieniem tej usługi uprzejmie
proszę o przesłanie oferty z wyceną jednostkową na poszczególne wymienione
w specyfikacji elementy (cena netto) w terminie do 01.06.2015. do godz. 10.00
Ofertę należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie -
Zarząd Główny SZS ul. Ciołkosza 1/29, Warszawa.

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty
w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na zakup
materiałów poligraficznych  dla uczestników w programie Mały Mistrz.

W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę OFRA Warszawa, ul. Wylotowa 20.
W postępowaniu złożono trzy oferty.

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny składa zapytanie na usługi poligraficzne:

W związku z realizacją programu "VI Turniej Orlika” zapraszamy do przedstawienia ofert przygotowania i druku następujących pozycji:

Prosimy o wycenę następujących pracy:

1. Plakat

format ok. B3, papier kreda błysk 170g, (wymiar 314x445 mm)

kolorystyka 4+0 spady, Składany na połowę

nakład 1500 szt.

2. dyplomy zespołowe na Orliki

format A4, papier kreda 300 g, kolorystyka 4+4).

Nakład 15 500 szt.

3. dyplomy/certyfikaty dla uczestników na Orliki

format A5, papier kreda 300 g, kolorystyka 4+4).

Nakład 145 000 szt.

4.dyplomy zespołowe finał wojewódzki

format A4, papier kreda 300 g, kolorystyka 4+4).

Nakład 400 szt.

5. dyplomy indywidualne finał krajowy

format A4, papier kreda 300 g, kolorystyka 4+4).

Nakład 700 szt.

6. dyplomy zespołowe finały krajowy

format A4, papier kreda 300 g, kolorystyka 4+4).

Nakład 80 szt.

Termin wykonania i dostawy pracy do 28.07.2015

W przypadku zainteresowania ewentualnym zamówieniem tej usługi uprzejmie proszę o przesłanie oferty z wyceną jednostkową na poszczególne wymienione w specyfikacji elementy (cena netto) w terminie do 09.07.2015. do godz. 10.00

Ofertę należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie - Zarząd Główny SZS ul Ciołkosza 1/29, Warszawa.

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty
w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na zakup
materiałów poligraficznych  dla uczestników VI Turnieju Orlika.

W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę OFRA Warszawa, ul. Wylotowa 20.
W postępowaniu złożono dwie oferty.

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Przetarg pisemny na zakup opasek odblaskowych samozaciskowych z nadrukami dla uczestników VI Turnieju Orlika

I. Organizacja przetargu

1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70 1 – 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

2. Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny z siedzibą  w Warszawie 03-134, ul Ciołkosza 1 m 29 – Organizator przetargu ogłasza otwarty przetarg pisemny na zakup opasek silikonowych  z nadrukami dla uczestników V Turnieju Orlika

II. Określenie przedmiotu przetargu.

1. Przedmiotem przetargu jest dostawa 135 000 sztuk (słownie: sto
trzydzieści pięć tysięcy) samozaciskowych opasek odblaskowych z nadrukiem.
Parametry opaski:
- wymiary: 300x30x2mm
- materiał: plastik (PCV)
- kolor: żółty.
- opaska wyposażona w blaszkę samozatrzaskową oraz z alaminowaną folię
fluorescencyjną.
Parametry nadruku: 4 logotypy jednokolorowe.
rozmieszczone symetrycznie na powierzchni opaski.
Technika nadruku: tampodruk lub inna metoda zapewniająca jakość i trwałość
znakowania.
Wielkość nadruku: dostosowana do rozmiarów opaski, w polu nie mniejszym niż
100x20mm, zapewniająca czytelność logotypów.
Wzór graficzny dostępny w załączniku nr.1 do niniejszego ogłoszenia (wzór
oraz wszelkie hasła i logotypy są prawnie chronione).

III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1. W przetargu mogą wziąć udział  podmioty , które spełniają następujące warunki:

a) Nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawią

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia – od co najmniej 3 lat działają na polskim i/lub europejskim rynku wykonawców /producentów opasek silikonowych

c) Mają udokumentowane doświadczenie wykonania i dostawy opasek  z nadrukami oraz mogą się wykazać minimum jedną dostawą w ilościach  co najmniej  30 000 sztuk w okresie ostatnich 3 lat.  Za  dokumenty potwierdzające wykonanie takich dostaw uznawane będą listy referencyjne odbiorców/kontrahentów Uczestnika lub kopie faktur i dokumentów wykonania dostaw zawierające potwierdzenie ilości wykonanych opasek.

c) W celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w przetargu, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wzoru opaski wraz z naniesionymi oznaczeniami wg załącznika nr 1. Egzemplarze złożone przez Uczestników, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone przez zamawiającego po wyborze oferty.

e) Termin dostawy – do 20 sierpnia 2015r do magazynu zamawiającego. Termin dostawy i godzina dostawy musi być potwierdzona mailem do dnia 15 sierpnia do godz. 12.00.

f) Akceptują warunki umowy określonej w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki opisane w pkt. 1 a) – f)  będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków zostanie odrzucona.

2. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w przetargu Uczestnicy składają w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujące dokumenty:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o  nie zaleganiu z zapłatą podatków oraz z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

c) listy referencyjne lub kopie faktur i innych dokumentów potwierdzające wykonanie dostaw;

d) podpisany egzemplarz ślepej umowy ( z wypełnioną częścią określającą Uczestnika)

e) Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

3. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną propozycję obejmującą całość zamówienia.

4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

- Przedmiot przetargu,

- Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

- Numer telefonu, numer faksu, numer NIP,

Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

7. Ofertę przedkłada się Organizatorowi przetargu w jednym egzemplarzu.

8. Organizator nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

9. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.

10. Uczestnik powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na:

Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

11. Uczestnik może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.

12. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

13.  W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i

dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora: Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29,  03 - 143 Warszawa. Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2015, godz. 09.00
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.07.2015, godz. 09.30 w siedzibie Organizatora.

V. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. W ofercie Uczestnik podaje cenę ryczałtową oferty tj. wykonania i dostawy 135 000 sztuk opasek. Uczestnik podaje cenę oferty netto oraz brutto z podatkiem VAT – 23%.

Podana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztowe wykonania i dostawy opasek do magazynów wskazanych przez Organizatora. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - waga: 100.%,

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

4. Oferta z najkorzystniejszą ceną- rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za

wykonanie całego przedmiotu przetargu, otrzyma maksymalną ilość punktów

przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie

mniejszą, wg następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie

C = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 100

Cena ocenianej oferty

VI. Postanowienia końcowe

1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w  niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty złożone przez podmioty niespełniające warunków udziału lub złożone przez podmioty niezaproszone nie będą rozpatrywane.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

Załączniki:

 1. Projekt nadruku – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Formularz oferty – zał. nr 3

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty
w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na zakup
opasek odblaskowych dla uczestników VI Turnieju Orlika.

W postępowaniu nie wybrano żadnej oferty.
W postępowaniu złożono dwie oferty.

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Przetarg pisemny na zakup usług hotelowych wraz z wyżywieniem dla drużyn uczestniczących w Finale VI Turnieju Orlika.

I. Organizacja przetargu

1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70 1 – 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

2. Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny z siedzibą  w Warszawie 03-143, Ciołkosza 1/29 – Organizator przetargu/ Zamawiający ogłasza otwarty przetarg pisemny na zakup usług hotelowych wraz z wyżywieniem dla 768 uczestników Finału V Turnieju Orlika w dniach 14 – 17.10.2015

II. Określenie przedmiotu przetargu.

1. Przedmiotem przetargu jest zakup usług hotelowych wraz z wyżywieniem dla drużyn dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 11 lat i 12 – 13 lat uczestniczących w  Finale IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w dniach 14.10.2015 – 17.10.2015 w tym:

- 32 drużyn dziewcząt i 32 drużyn chłopców – łącznie maksymalnie 640 dzieci (320 dziewcząt i 320 chłopców) w wieku 10 – 13 lat (dzieci podzielone na drużyny po 10 osób).

- 128 osób (kobiety i mężczyźni) - opiekunów drużyn (każda z drużyn ma 2 dorosłych trenerów opiekunów).

2. Wymagania szczegółowe:

2.1 Zakwaterowanie:

- dla dzieci – pokoje 2 lub 3 osobowe,

- dla opiekunów – pokoje 2 osobowe,

W miarę możliwości pokoje opiekunów  powinny być rozmieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie pokoi dzieci,. Standard wszystkich pokoi – pokoje z łazienkami

2.2 Wyżywienie:

- usługa obejmuje wyżywienie uczestników, w siedzibie hotelu,  w następujących

terminach:

- 14.10.2015 r. kolacja (przyjazd grupy i zakwaterowanie do godz. 15:00)

- 15.10.2015 r.  śniadanie, obiad, kolacja

- 16.10.2015 r.  śniadanie, obiad, kolacja

- 17.10.2015 r. śniadanie, obiad,

Forma żywienia: śniadania bufet szwedzki, kolacja bufet szwedzki dla potraw na zimno i

ciepło, wędlina, ser jako porcja na talerzu,  obiady serwowane z karty: 2 dania do wyboru każdego dnia (zupa  i danie główne, deser, woda, napój),

Ostateczne menu zostanie ustalone z wykonawcą na etapie zawierania umowy.

2.3 Dodatkowe usługi:

- Udostepnienie bezpłatnego parkingu na terenie hotelu dla ok 80 busów,

- Wynajęcie pokoi dodatkowo  dla obsługi turnieju - 2 pokoje 2 osobowe,

- Wynajęcie salki konferencyjnej + pokoju organizacyjnego w pobliżu recepcji hotelu dla potrzeb organizacji biura zawodów

- Możliwość zakwaterowania dodatkowych osób (kierowcy, rodzice, goście) – rezerwacja i           zakwaterowanie na koszt bezpośrednio zainteresowanych osób

2.4 Wymagania dotyczące umiejscowienia hotelu :

- Zakwaterowanie i wyżywienie w jednym obiekcie lub kompleksie obiektów hotelowych (wyklucza się możliwość podziału uczestników na grupy i zakwaterowania ich w obiektach położonych w różnych punktach miasta)

- Bezpośredni dojazd z hotelu i do hotelu środkami komunikacji miejskiej do centrum miasta (bezpośredni dojazd do Dworca Centralnego) w standardowym czasie ok. 20 – 30 minut (autobusy lub tramwaje lub metro),

- Odległość hotelu od hali Torwaru (dojazd busem lub autokarem) nieprzekraczająca 10 km,

- Na terenie obiektu lub w pobliżu musi być możliwość swobodnego podjazdu i oczekiwania 6 - 8 autokarów transferowych (transfery rano w godz. 8.00 – 11.00, po południu w godz. 13 – 17.00)

3. Termin wykonania zamówienia, warunki płatności, rozliczenia.

- Usługa będzie realizowana w okresie 14.10.2015 do 17.10.2015 r. .

- Zamawiający wymaga zaoferowania 14 dniowego terminu płatności.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki do wysokości 15% łącznej wartości umowy.

- Łączny zakres usługi obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie 640 dzieci i 128 dorosłych osób.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w zakresie usługi hotelarskiej.

 

III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1. W przetargu mogą wziąć udział  wyłącznie podmioty (Uczestnicy/Wykonawcy) , które spełniają następujące warunki:

a) Ich głównym/podstawowym zakresem działalności są usługi hotelarskie lub związane

z zakwaterowaniem oraz dysponują obiektami na terenie Warszawy, które spełniają wymogi

określone w punkcie II 2.4 powyżej.

b) Nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawią

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia.

d) Akceptują warunki umowy określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki opisane w pkt. 1 a) – d)  będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków zostanie odrzucona.

2. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w przetargu Uczestnicy składają w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujące dokumenty:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o  nie zaleganiu z zapłatą podatków oraz z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

c) podpisany egzemplarz ślepej umowy ( z wypełnioną częścią określającą Uczestnika)

d) Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

3. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną propozycję obejmującą całość zamówienia.

4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

- Przedmiot przetargu,

- Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

- Numer telefonu, numer faksu, numer NIP,

Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

7. Ofertę przedkłada się Organizatorowi przetargu w jednym egzemplarzu.

8. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.

10. Uczestnik powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na:

Zarząd Główny SZS ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

11. Uczestnik może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.

12.W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i

dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora

13.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora: Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29,

03 - 143 Warszawa. Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2015 do godz. 11.00
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.07.2015 godz. 11.30 w siedzibie Organizatora .

V. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. Podana przez Uczestnika w ofercie cena brutto (z podatkiem VAT, ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Uczestnika) będzie miała charakter zryczałtowany i będzie uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym przetargu (zakwaterowanie, wyżywienie, parking, udostępnienie salki konferencyjnej i pokoju organizacyjnego w pobliżu recepcji hotelu)  oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Uczestnik z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty, zgodnie z zasadami wyceny wszystkich pozycji, jakie zostały określone w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Cenę oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Cena brutto z podatkiem VAT -   waga: 100%,   (łączna cena brutto za wszystkie elementy zamówienia)

Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt).

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryteria.

4. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

5. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Uczestników w zakresie każdego kryterium.

6. Oferta z najkorzystniejszą ceną - rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za wykonanie całości zamówienia (wszystkie elementy łącznie), otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie

C = --------------------------------------------------------------------------------------------  x  100%

Cena ocenianej oferty

(Zaoferowana cena netto za wykonanie zamówienia musi określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

VI. Postanowienia końcowe

1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w  w niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty złożone przez podmioty niespełniające warunków udziału nie będą rozpatrywane.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty lub odwołania przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

Załączniki:

Umowa – załącznik nr 1

Formularz cenowy – załącznik nr 2

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty w przetargu prowadzonym
na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na zakup usług hotelowych wraz z wyżywieniem  dla drużyn
uczestniczących w Finale VI Turnieju Orlika
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę SATORIA Group SA Warszawa
.
W postępowaniu złożono jedną ofertę.

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Ponowny przetarg pisemny na zakup opasek odblaskowych samozaciskowych z nadrukami dla uczestników VI Turnieju Orlika

I. Organizacja przetargu

1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70 1 – 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

2. Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny z siedzibą  w Warszawie 03-134, ul Ciołkosza 1 m 29 – Organizator przetargu ogłasza otwarty przetarg pisemny na zakup opasek silikonowych  z nadrukami dla uczestników V Turnieju Orlika

II. Określenie przedmiotu przetargu.

1. Przedmiotem przetargu jest dostawa 135 000 sztuk (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy) samozaciskowych opasek odblaskowych z nadrukiem.
Parametry opaski:
- wymiary: od 280 do 340 mm długość x 30 mm szerokość x2 mm grubość
- materiał: plastik (PCV)
- kolor: żółty.
- opaska wyposażona w blaszkę samozatrzaskową oraz z alaminowaną folię fluorescencyjną.
Parametry nadruku: 4 logotypy jednokolorowe.
rozmieszczone symetrycznie na powierzchni opaski.
Technika nadruku: tampodruk lub inna metoda zapewniająca jakość i trwałość
znakowania.
Wielkość nadruku: dostosowana do rozmiarów opaski, w polu nie mniejszym niż
100x20mm, zapewniająca czytelność logotypów.
Wzór graficzny dostępny w załączniku nr.1 do niniejszego ogłoszenia (wzór
oraz wszelkie hasła i logotypy są prawnie chronione).

III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1. W przetargu mogą wziąć udział  podmioty , które spełniają następujące warunki:

a) Nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawią

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia – od co najmniej 3 lat działają na polskim i/lub europejskim rynku wykonawców /producentów opasek odblaskowych

c) Mają udokumentowane doświadczenie wykonania i dostawy opasek  z nadrukami oraz mogą się wykazać minimum jedną dostawą w ilościach  co najmniej  30 000 sztuk w okresie ostatnich 3 lat.  Za  dokumenty potwierdzające wykonanie takich dostaw uznawane będą listy referencyjne odbiorców/kontrahentów Uczestnika lub kopie faktur i dokumentów wykonania dostaw zawierające potwierdzenie ilości wykonanych opasek.

c) W celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w przetargu, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wzoru opaski wraz z naniesionymi oznaczeniami wg załącznika nr 1. Egzemplarze złożone przez Uczestników, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone przez zamawiającego po wyborze oferty.

e) Termin dostawy – do 20 sierpnia 2015r do magazynu zamawiającego. Termin dostawy i godzina dostawy musi być potwierdzona mailem do dnia 15 sierpnia do godz. 12.00.

f) Akceptują warunki umowy określonej w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki opisane w pkt. 1 a) – f)  będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków zostanie odrzucona.

2. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w przetargu Uczestnicy składają w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujące dokumenty:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o  nie zaleganiu z zapłatą podatków oraz z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

c) listy referencyjne lub kopie faktur i innych dokumentów potwierdzające wykonanie dostaw;

d) podpisany egzemplarz ślepej umowy ( z wypełnioną częścią określającą Uczestnika)

e) Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

3. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną propozycję obejmującą całość zamówienia.

4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

- Przedmiot przetargu,

- Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

- Numer telefonu, numer faksu, numer NIP,

Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

7. Ofertę przedkłada się Organizatorowi przetargu w jednym egzemplarzu.

8. Organizator nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

9. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.

10. Uczestnik powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na:

Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

11. Uczestnik może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.

12. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

13.  W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i

dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora: Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29,  03 - 143 Warszawa. Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2015, godz. 09.00
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.07.2015, godz. 09.30 w siedzibie Organizatora.

V. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. W ofercie Uczestnik podaje cenę ryczałtową oferty tj. wykonania i dostawy 135 000 sztuk opasek. Uczestnik podaje cenę oferty netto oraz brutto z podatkiem VAT – 23%.

Podana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztowe wykonania i dostawy opasek do magazynów wskazanych przez Organizatora. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - waga: 100.%,

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

4. Oferta z najkorzystniejszą ceną- rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za

wykonanie całego przedmiotu przetargu, otrzyma maksymalną ilość punktów

przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie

mniejszą, wg następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie

C = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 100

Cena ocenianej oferty

VI. Postanowienia końcowe

1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w  niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty złożone przez podmioty niespełniające warunków udziału lub złożone przez podmioty niezaproszone nie będą rozpatrywane.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

Załączniki:

 1. Projekt nadruku – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Formularz oferty – zał. nr 3

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty
w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na zakup
opasek odblaskowych dla uczestników VI Turnieju Orlika.

W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę MICHEL Studio Reklamowe Katarzyna Brodiuk Warszawa, ul. Targowa 70 lok 106.
W postępowaniu złożono dziewięć ofert.

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Przetarg pisemny na odbiór od dostawcy, magazynowanie, konfekcjonowanie opasek na rękę, koszulek (T-shirt), dyplomów, plakatów, przeznaczonych dla drużyn uczestniczących w  VI Turnieju Orlika.

I. Organizacja przetargu

1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70 1 – 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

2. Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny z siedzibą  w Warszawie 03-143, Ciołkosza 1/29 – Organizator przetargu ogłasza otwarty przetarg pisemny na odbiór od dostawcy, magazynowanie, konfekcjonowanie 140 000 szt opasek , 20 000 szt koszulek, 161 600 szt dyplomów , 1 500 szt plakatów. Przygotowanie listów przewozowych (ok. 1500 paczek), weryfikacja ilości adresów dostaw oraz nadanie opasek  140 000 szt, koszulek (T-shirt) 20000 szt,  dyplomów (161 600 szt), plakatów (1500 szt) przeznaczonych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w „VI Turnieju Orlika”.

3. Przetarg wszczyna się poprzez przesłanie przez Organizatora zaproszenia do składania ofert wybranym oferentom lub umieszcza się zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej.

II. Określenie przedmiotu przetargu.

 1. Przedmiotem przetargu jest odbiór od dostawcy, magazynowanie, konfekcjonowanie, przygotowanie listów przewozowych, weryfikacja ilości adresów dostaw oraz nadanie opasek, koszulek (T-shirt),  dyplomów, plakatów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w „VI Turnieju Orlika” pod adresy wskazane przez Zamawiającego w terminie do 08.09.2015r. Bezpośredni kontakt telefoniczny z odbiorcami - animatorami.

III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1. W przetargu mogą wziąć udział  podmioty , które spełniają następujące warunki:

a) Nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawią

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia – od co najmniej 3 lat działają na polskim i/lub europejskim rynku wykonawców ;

c) Mają udokumentowane doświadczenie w konfekcjonowaniu koszulek typu T – shirt z nadrukami – mogą się wykazać co najmniej 1  dostawą w okresie ostatnich 3 lat w ilościach co najmniej 100 000 sztuk w każdej. Za  dokumenty potwierdzające wykonanie takich dostaw uznawane będą listy referencyjne odbiorców/kontrahentów Uczestnika lub kopie faktur i dokumentów wykonania dostaw zawierające potwierdzenie ilości wykonanych koszulek.

d) Termin dostawy – do 08 września 2015r pod wskazane adresy.

e) Akceptują warunki umowy określonej w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki opisane w pkt. 1 a) – e)  będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków zostanie odrzucona.

2. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w przetargu Uczestnicy składają w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujące dokumenty:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o  nie zaleganiu z zapłatą podatków oraz z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

c) listy referencyjne lub kopie faktur i innych dokumentów potwierdzające wykonanie dostaw;

d) podpisany egzemplarz ślepej umowy ( z wypełnioną częścią określającą Uczestnika)

e) Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

3. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną propozycję obejmującą całość zamówienia.

4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

- Przedmiot przetargu,

- Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

- Numer telefonu, numer faksu, numer NIP,

Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

7. Ofertę przedkłada się Organizatorowi przetargu w jednym egzemplarzu.

8. Organizator nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

9. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.

10. Uczestnik powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na:

Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

11. Uczestnik może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.

12. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

13.  W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i

dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora: Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29,

03 - 143 Warszawa. Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2015, godz. 9.00
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.07.2015, godz. 9.30 w siedzibie Organizatora .

V. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. W ofercie Uczestnik podaje cenę ryczałtową oferty tj. wykonania (konfekcjonowania
140 000 szt opasek, 20 000 szt koszulek, 161 600 szt dyplomów , 1500 szt plakatów, wykonania ok. 1600 adresów ). Uczestnik podaje cenę oferty netto oraz brutto z podatkiem VAT – 23%.

Podana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztowe wykonania i dostawy koszulek, dyplomów, plakatów, regulaminów do adresatów wskazanych przez Organizatora. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - waga: 100.%,

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

4. Oferta z najkorzystniejszą ceną- rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za

wykonanie całego przedmiotu przetargu, otrzyma maksymalną ilość punktów

przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie

mniejszą, wg następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie

C = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 100

Cena ocenianej oferty

VI. Postanowienia końcowe

1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w  niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty złożone przez podmioty niespełniające warunków udziału lub złożone przez podmioty niezaproszone nie będą rozpatrywane.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

Załączniki:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na na odbiór od dostawcy, magazynowanie, konfekcjonowanie opasek , koszulek (T-shirt)o, dyplomów, plakatów przeznaczonych dla drużyn uczestniczących w  VI Turnieju Orlika.
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę UT „Kurczak” Adam Antoni Nowak , przy  ul.   Bychowska 59a lok 4  kod  pocztowy  04-536 Warszawa
W postępowaniu złożono jedną ofertę.

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny

składa zapytanie na usługi: wykonanie i dostarczenie medali pamiątkowych

I. OPIS PRZEDMIOTU

1. Przedmiotem wyceny jest usługa polegająca na wykonaniu medali pamiątkowych wraz z bezpłatną dostawą do siedziby zamawiającego do 20 września 2015 roku. Projekt medalu w załączeniu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1.Ilość medali: 710 szt. złote

Kształt i wielkość: okrągłe, średnica min. 70 mm , grubość min. 5 mm , medal dwustronny.

Technika wykonania: 3D lub inna

2.2.Ilość medali: 710 szt. srebrne

Kształt i wielkość: okrągłe, średnica  min. 70 mm , grubość min. 5 mm , medal dwustronny.

Technika wykonania: 3D lub inna

2.3.Ilość medali: 710 szt. brązowe

Kształt i wielkość: okrągłe, średnica min. 70 mm , grubość min. 5 mm , medal dwustronny.

Technika wykonania: 3D lub inna

Do każdego medalu dołączona jest biało czerwona szarfa o szerokości min. 2 cm wraz z mocowaniem.

3.1.Ilość medali: 56 szt. złote

Kształt i wielkość: okrągłe, średnica min. 70 mm , grubość min. 5 mm , medal dwustronny.

Technika wykonania: 3D lub inna

3.2.Ilość medali: 56 szt. srebrne

Kształt i wielkość: okrągłe, średnica  min. 70 mm , grubość min. 5 mm , medal dwustronny.

Technika wykonania: 3D lub inna

3.3.Ilość medali: 56 szt. brązowe

Kształt i wielkość: okrągłe, średnica min. 70 mm , grubość min. 5 mm , medal dwustronny.

Technika wykonania: 3D lub inna

Do każdego medalu dołączona jest biało czerwona szarfa o szerokości min. 2,5 cm wraz z mocowaniem.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu),

- posiadać datę sporządzenia,

- oferta powinna być wykonana według wzoru:

Medal złoty min. 70 mm wraz z szarfą i mocowaniem 1 szt.  cena brutto

 

Medal srebrny min. 70 mm wraz z szarfą i mocowaniem 1 szt.  cena brutto

 

Medal brązowy min. 70 mm wraz z szarfą i mocowaniem 1 szt.  cena brutto

 

Medal złoty wraz z szarfą i mocowaniem  710  szt.  cena brutto

 

Medal srebrny wraz z szarfą i mocowaniem  710  szt.  cena brutto

 

Medal  brązowy  wraz z szarfą i mocowaniem  710  szt.  cena brutto

 

Razem 2130 szt. medali min. 70 mm brutto

 

Medal złoty min. 70 mm wraz z szarfą i mocowaniem 1 szt.  cena brutto

 

Medal srebrny min. 70 mm wraz z szarfą i mocowaniem 1 szt.  cena brutto

 

Medal brązowy min. 70 mm wraz z szarfą i mocowaniem 1 szt.  cena brutto

 

Medal złoty wraz z szarfą i mocowaniem  56 szt.  cena brutto

 

Medal srebrny wraz z szarfą i mocowaniem  56  szt.  cena brutto

 

Medal  brązowy  wraz z szarfą i mocowaniem  56  szt.  cena brutto

 

Razem 168 szt. medali brutto

 

Razem 2298 szt. medali min. 70 mm brutto

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCEN

Wycena powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub dostarczona do biura Szkolnego Związku Sportowego Zarządu Głównego  ul. Ciołkosza 1/29, 03-134 Warszawa do dnia 28.07.2015 roku (do godziny 10:00)

IV. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena 100%.

Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – zamawiający zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Abramuk 22 848911722 8489117 oraz

adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wzór medali

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty
w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na zakup medali  dla uczestników VI Turnieju Orlika
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę ZPH EUROMEDAL   UL.  SIENNA 1  41-902 Bytom

W postępowaniu złożono 9 ofert.

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Zapytanie ofertowe

(wykonanie i dostarczenie pucharów pamiątkowych)

I. OPIS PRZEDMIOTU

1. Przedmiotem wyceny jest usługa polegająca na wykonaniu pucharów pamiątkowych wraz z bezpłatną dostawą do siedziby zamawiającego do 20 września 2015 roku. Projekt pucharów w załączeniu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Puchar : wys. 41 cm – 46 cm

Materiały użyte na puchar, kolejno od dołu: podstawa mdf, rura mosiądz, talerzyk stalowy niklowany, korpus stalowy niklowany, pokrywka stalowa niklowana,
+ tabliczka grawerowana

Liczba pucharów 64 szt.

2.2.  Puchar : wys. 36 cm – 39 cm

Materiały użyte na puchar, kolejno od dołu: podstawa mdf, rura mosiądz, talerzyk stalowy niklowany, korpus stalowy niklowany, pokrywka stalowa niklowana,

+ tabliczka grawerowana

Liczba pucharów 64 szt.

2.3.  Puchar: wys. 31 cm – 34 cm

Materiały użyte na puchar, kolejno od dołu: podstawa mdf, rura mosiądz, talerzyk stalowy niklowany, korpus stalowy niklowany, pokrywka stalowa niklowana,

+ tabliczka grawerowana

Liczba pucharów 64 szt.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu),

- posiadać datę sporządzenia,

- oferta powinna być wykonana według wzoru:

Puchar wys. 41 cm - 46 cm 1 szt.  cena brutto

 

Puchar wys. 36 cm - 39 cm 1 szt.  cena brutto

 

Puchar wys. 31 cm - 34 cm 1 szt.  cena brutto

 

Puchar wys. 41 cm  - 46 cm cena brutto 64  szt.  cena brutto

 

Puchar wys. 36 cm - 39 cm cena brutto 64  szt.  cena brutto

 

Puchar wys. 31 cm - 34 cm cena brutto 64  szt.  cena brutto

 

Razem 192 szt. puchary brutto

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCEN

Wycena powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub dostarczona do biura Zarządu Głównego SZS  ul. Ciołkosza 1/29, 03-134 Warszawa do dnia 28.07.2015 roku (do godziny 09:00)

IV. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena 100%.

Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – zamawiający zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Abramuk 22 848911722 8489117 oraz

adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wzór pucharów

Wzór kółka na przykrywkę

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty
w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na zakup pucharów dla uczestników VI Turnieju Orlika
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę Media Form   UL.  Rzeźnicza 42  58-200 Dzierźoniów

W postępowaniu złożono 4 oferty.
-------------------------------------------
-------------------------------------------

Przetarg pisemny na zakup koszulek typu T – shirt  z nadrukami dla uczestników VI Turnieju Orlika

I. Organizacja przetargu

1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70 1 – 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

2. Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny z siedzibą  w Warszawie 03-134, ul Ciołkosza 1 m 29 – Organizator przetargu ogłasza otwarty przetarg pisemny na zakup koszulek typu T – shirt  z nadrukami dla uczestników V Turnieju Orlika

II. Określenie przedmiotu przetargu.

1. Przedmiotem przetargu jest dostawa 18 820 sztuk (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia szt.) białych koszulek typu T – shirt’s w tym:

a)  2 400  sztuk koszulek w rozmiarze L dziecięcy (wzrost od 146 do 152 cm) – logotypy na piersiach

b)  5 810 sztuk w rozmiarze XL dziecięcy  (wzrost od 158 do 164 cm) – logotypy na piersiach

c)  8 130 sztuk w rozmiarze L  męski (wzrost od 174 do 178) – logotypy na piersiach

d)  2 350 sztuk w rozmiarze XL  męski (wzrost od 178 do 182) – logotypy na piersiach

e)   130 sztuk w rozmiarze XXL  męski (wzrost od 182 do 188) – logotypy na piersiach

Koszulki muszą być wykonane z bawełny 100% o gramaturze minimum 180 g oraz zawierać nadruki – logotypy Fundacja PZU, PKN ORLEN, MSiT , Turniej Orlika

Zakładany projekt nadruku został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia (wielkość pola nadruku: logo Fundacja PZU - szerokość 4 cm x wysokość  6 cm, logo PKN ORLEN - szerokość 6,5 cm x wysokość 4,3 cm , logo Turnieju Orlika  - szerokość 9 cm x wysokość  15 cm, Ministerstwo Sportu szerokość 8 cm x wysokość  2,5 cm,) zachować proporcje logotypów.

2. Przedmiotem przetargu jest dostawa 1 180 sztuk (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt szt) białych koszulek typu T – shirt’s w tym :

a)  190 sztuk w rozmiarze XL dziecięcy  (wzrost od 158 do 164 cm) – logotypy na piersiach i napis na plecach

b)  470 sztuk w rozmiarze L  męski (wzrost od 174 do 178) – logotypy na piersiach i napis na plecach

c)  450 sztuk w rozmiarze XL  męski (wzrost od 178 do 182) – logotypy na piersiach i napis na plecach

d)   70 sztuk w rozmiarze XXL  męski (wzrost od 182 do 188) – logotypy na piersiach i napis na plecach

Koszulki muszą być wykonane z bawełny 100% o gramaturze minimum 180 g oraz zawierać nadruki – logotypy Fundacja PZU, PKN ORLEN, MSiT , Turniej Orlika – przód koszulki oraz napis ANIMATOR na plecach.

Zakładany projekt nadruku został określony w załączniku nr 1.1 do ogłoszenia (wielkość pola nadruku: logo Fundacja PZU - szerokość 4 cm x wysokość  6 cm, logo PKN ORLEN - szerokość 6,5 cm x wysokość 4,3 cm , logo Turnieju Orlika  - szerokość 9 cm x wysokość  15 cm, Ministerstwo Sportu szerokość 8 cm x wysokość  2,5 cm,) zachować proporcje logotypów. Napis Animator (kolor niebieski) na plecach szerokość 30 cm x wysokość  12 cm zachować proporcje.

III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1. W przetargu mogą wziąć udział  podmioty , które spełniają następujące warunki:

a) Nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawią

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia – od co najmniej 3 lat działają na polskim i/lub europejskim rynku wykonawców /producentów koszulek typu T - shirt;

c) Mają udokumentowane doświadczenie wykonania i dostawy koszulek typu T – shirt z nadrukami – mogą się wykazać co najmniej 2 takimi dostawami w okresie ostatnich 3 lat w ilościach co najmniej 50 000 sztuk w każdej. Za  dokumenty potwierdzające wykonanie takich dostaw uznawane będą listy referencyjne odbiorców/kontrahentów Uczestnika lub kopie faktur i dokumentów wykonania dostaw zawierające potwierdzenie ilości wykonanych koszulek.

d)      W celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami określonymi w przetargu, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą po 1 wzorze koszulki z każdego rozmiaru wraz z naniesionymi oznaczeniami wg załącznika nr 1. Egzemplarze złożone przez Uczestników, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone przez zamawiającego po wyborze oferty.

e) Termin dostawy – do 03 sierpnia 2015r do magazynu zamawiającego. Termin dostawy i godzina dostawy musi być potwierdzona mailem do dnia 02 sierpnia do godz. 12.00.

f) Akceptują warunki umowy określonej w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki opisane w pkt. 1 a) – f)  będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków zostanie odrzucona.

2. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w przetargu Uczestnicy składają w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujące dokumenty:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o  nie zaleganiu z zapłatą podatków oraz z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

c) listy referencyjne lub kopie faktur i innych dokumentów potwierdzające wykonanie dostaw;

d) podpisany egzemplarz ślepej umowy ( z wypełnioną częścią określającą Uczestnika)

e) Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

3. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną propozycję obejmującą całość zamówienia.

4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

- Przedmiot przetargu,

- Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

- Numer telefonu, numer faksu, numer NIP,

Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

7. Ofertę przedkłada się Organizatorowi przetargu w jednym egzemplarzu.

8. Organizator nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

9. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.

10. Uczestnik powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na:

Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

11. Uczestnik może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.

12. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

13.  W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i

dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora: Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29,

03 - 143 Warszawa. Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2015, godz. 10.00
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.07.2015, godz. 10.30 w siedzibie Organizatora .

V. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. W ofercie Uczestnik podaje cenę ryczałtową oferty tj. wykonania i dostawy 20 000 sztuk koszulek. Uczestnik podaje cenę oferty netto oraz brutto z podatkiem VAT – 23%.

Podana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztowe wykonania i dostawy koszulek do magazynów wskazanych przez Organizatora. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - waga: 100.%,

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

4. Oferta z najkorzystniejszą ceną- rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za

wykonanie całego przedmiotu przetargu, otrzyma maksymalną ilość punktów

przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie

mniejszą, wg następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie

C = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 100

Cena ocenianej oferty

VI. Postanowienia końcowe

1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w  niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty złożone przez podmioty niespełniające warunków udziału lub złożone przez podmioty niezaproszone nie będą rozpatrywane.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

 

Załączniki:

 1. Projekt nadruku – zał. nr 1 i zał. nr 1.1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Formularz oferty – zał. nr 3

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na koszuleki (T-shirt) - VI Turnieju Orlika.
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę Corporate Image sp zoo, Szczęśliwicka 57, 02358 Warszawa
W postępowaniu złożono dwie oferty.

-------------------------------------------
-------------------------------------------

PRZETARG PISEMNY NA ŚWIADCZENIE USŁUG ORGANIZACJI  TURNIEJÓW PIŁKARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH 6 EDYCJI TURNIEJU ORLIKA

I. Organizacja przetargu

1. Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny z siedzibą  w Warszawie 03-143, Ciołkosza 1/29 – Organizator przetargu (Zamawiający)  - ogłasza otwarty przetarg pisemny na świadczenie usług organizacji  turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w ramach finałów wojewódzkich 5 edycji Turnieju Orlika.

2. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70’ 1 – 70 ‘5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

II. Informacje o turnieju

W Turnieju Orlika biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 11 oraz 12 – 13 lat. W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, jak również tzw. „dzikie drużyny”.

Turniej jest rozgrywany na czterech szczeblach rozgrywkowych według następującego harmonogramu:

01.09. – 18.09.2015 - Eliminacje gminne (turnieje na boiskach Orlik 2012)

21.09  -  30.09.2015 - Eliminacje wojewódzkie

03.10  -  10.10.2015 - Finały wojewódzkie (16 imprez w wybranych miastach Polski)

14.10 – 17.10.2015  - Finał ogólnopolski w Warszawie

●  W każdym finale wojewódzkim uczestniczą 24 drużyny dziewcząt i chłopców:

4 zespoły dziewcząt Kat. 12_13 lat
4 zespoły dziewcząt Kat. 10_11 lat
8 zespołów chłopców Kat. 12_12 lat
8 zespołów chłopców Kat. 10_11 lat

● Finały wojewódzkie będą rozgrywane w ten sposób, że 2 finały będą rozgrywane równocześnie tego samego  dnia w dwóch różnych miastach Polski (Finał A i Finał B) . Planowane miejsca i terminy rozgrywek zostały określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

● Finały wojewódzkie zostaną rozegrane na profesjonalnych boiskach piłkarskich, na których Wykonawca wyznaczy 4 boiska turniejowe o wymiarach odpowiadających wymiarom standardowego boiska Orlik (pole gry: 25 – 26 m x 50 – 56m)

Więcej informacji na temat Turnieju Orlika znajduje się w Regulaminie dostępnym na stronie www.turniejorlika.pl

II. Określenie przedmiotu przetargu.

1. Przedmiotem przetargu jest zorganizowanie 8 turniejów piłkarskich  - finałów wojewódzkich Turniej Orlika, w terminach i miejscach wymienionych w Załączniku Nr 1 jako FINAŁ A  lub 8 turniejów piłkarskich  - finałów wojewódzkich Turniej Orlika, w terminach i miejscach wymienionych w Załączniku Nr 1 jako FINAŁ B.

2. Przewidywany zakres usług (jednakowy dla każdego finału):

a) Wynajęcie sprzętu do organizacji rozgrywek (standard dla każdej imprezy), w tym:

- 4 kompletów bramek  wraz z siatkami /5m x 2m/+ obciążenia bramek;

- 16 kompletów tyczek narożnych do boisk;

- 4 kompletów ławek dla drużyn /ławki dla min. 10 osób/

- udostępnienie min. 20 piłek do gry (w tym 4 piłki meczowe i 16 piłek treningowych - piłki nr 4

- 4 kompletów osprzętu do wyznaczania boisk ( taśmy, znaczniki boisk itp.).

b)  Wynajęcie sprzętu do organizacji biura zawodów w tym:

-  komputer wraz z mobilnym łączem internetowym + drukarka,

- 3 stoły, 6 krzeseł, plazma/tablica wyników,

- 3 namioty

- materiały biurowe (papier, pisaki, taśma klejąca itp.).

c) Wynajęcie płotków reklamowych do umieszczenia banerów o wym. 3mx1m (44 szt.) i o wym. 3m x 06m (22 szt. dwustronnych lub 44 szt. jednostronnych) oraz zapewnienie niezbędnej obsługi do umieszczenia i zdjęcia banerów i innych elementów reklamowych (balony, flagi itp.) wokół boisk według schematu podanego przez Zamawiającego.

d) Zapewnienie nagłośnienia rozgrywek/obiektu w tym:

- wynajęcie sprzętu nagłaśniającego  boisko (+ min. 1 mikrofon bezprzewodowy dla konferansjera i 1 mikrofon na statywie)

- zapewnienie obsługi akustyka w trakcie imprezy.

e) Zapewnienie obsługi technicznej – min. 8 osób.

f) Obsługa organizacyjna i logistyczna zawodów, a w szczególności:

- wydawanie strojów piłkarskich dla drużyn – 24 komplety w każdym finale. Stroje dostarcza Zamawiający, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność stroje dla wszystkich drużyn w każdym finale tj. 8 x 24 komplety. Obowiązkiem Wykonawcy będzie transport strojów na miejsce zawodów, wydanie strojów drużynom (za pokwitowaniem), prowadzenie ewidencji wydanych strojów, rozliczenie z Zamawiającym po zakończeniu usługi.

- współpraca organizacyjna i techniczna z lokalnym koordynatorem Wojewódzkiego Szkolonego Związku Sportowego (WSZS) przy organizacji ceremonii otwarcia zawodów i prezentacji drużyn oraz ceremonii zamknięcia i dekoracji,

- przeprowadzenie rozgrywek we współpracy z lokalnym koordynatorem WSZS (lokalny WSZS zapewnia obiekt do rozgrywek, opiekę medyczną, obsługę sędziowską, obsługę biura zawodów oraz weryfikację drużyn, wyżywienie i napoje dla drużyn, wszelkie kwestie związane z rozliczaniem delegacji i zwrotów kosztów dojazdu itp.)

g) Zapewnienie transportu dla przewozu sprzętu (samochód ciężarowy) i pracowników obsługi (busy).

h) Zapewnienie koordynatora imprez (osoba z odpowiednim doświadczeniem w prowadzeniu zawodów piłkarskich i organizacji dużych imprez sportowych).

Opis zadań organizacyjnych w trakcie każdej z imprez oraz ramowy scenariusz znajdują się w Załączniku Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Zamawiający zastrzega, że w/w turnieje piłkarskie  - finały wojewódzkie Turnieju Orlika będą realizowane przez dwie odrębne ekipy (podmioty), z których jedna będzie realizowała 8 turniejów ustalonych jako Finały A, druga będzie realizowała 8 turniejów ustalonych jako Finały B (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).

III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1. W przetargu mogą wziąć udział  wyłącznie podmioty, które spełniają następujące warunki:

a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia – co najmniej od 2 lat   działają na polskim i/lub europejskim rynku wykonawców /organizatorów imprez piłkarskich dla dzieci i młodzieży;

b) Mają udokumentowane doświadczenie realizacji imprez o analogicznym lub podobnym charakterze w ramach ogólnopolskich i/lub międzynarodowych imprez piłkarskich dla dzieci i młodzieży – mogą się wykazać realizacją minimum 2 takich imprez z udziałem co najmniej 24 drużyn. Za dokumenty potwierdzające realizację takich imprez uznawane będą listy referencyjne od podmiotów, na rzecz których Wykonawca świadczył takie usługi lub oświadczenie Wykonawcy, w przypadku kiedy to on był wyłącznym organizatorem takich imprez,  zawierające termin, miejsce imprez oraz inne dane umożliwiające weryfikację oświadczenia np. link do strony internetowej imprezy).

W szczególności wymagane jest doświadczenie w organizacji imprez piłkarskich z zakresem usług podobnym jak określony przez Zamawiającego w przedmiocie przetargu, w tym dot. współpracy z lokalnymi podmiotami;

c) Nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawią

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Warunki opisane w pkt. 1 a) – c)  będą oceniane przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

Oferta Wykonawcy nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków zostanie odrzucona.

2. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w przetargu Wykonawcy składają odpowiednie oświadczenia (ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i organizacyjnym).  W oświadczeniu należy wskazać nazwę, termin i miejsce zrealizowanych imprez plus stronę www. imprezy (jeśli miała) plus dane zleceniodawcy jeśli Wykonawca realizował imprezę w ramach zlecenia.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną - propozycję obejmującą  organizację wybranego przez siebie cyklu turniejów piłkarskich określonego w załączniku Nr 1, czyli odpowiednio albo cyklu turniejów Finałów A albo cyklu Finałów B.

4. Uczestnik przetargu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

- Przedmiot przetargu,

- Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

- Numer telefonu, numer faksu, numer NIP,

Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

7. Ofertę przedkłada się Organizatorowi przetargu w jednym egzemplarzu.

8. Organizator przetargu nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

Wszelkie płatności na rzecz wybranego Wykonawcy będą następowały po zakończeniu i rozliczeniu całego cyklu imprez piłkarskich określonego w umowie, która zostanie zawarta z wybranymi Wykonawcami.

9. Zamawiający dopuszcza składania ofert w kooperacji z innymi podmiotami. W przypadku złożenia oferty w kooperacji z innymi podmiotami, Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć w ofercie jaki zakres usług wykonuje kooperant oraz jaka jest to firma (nazwa, adres) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia usług bezpośrednio kooperantowi.

10. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.

11. Uczestnik przetargu powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na:

Zarząd Główny SZS ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

12. Uczestnik przetargu może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.

13. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

14. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora

15. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora:

Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29, 03 - 143 Warszawa.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2015r. do godz. 12.00
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.07.2015r.  o godz. 12.30 w siedzibie Organizatora .

V. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. W ofercie Wykonawca podaje łączną cenę ryczałtową netto i brutto oferty jaką ma zapłacić Zamawiający za organizację 8 turniejów piłkarskich  w wybranej przez Wykonawcę opcji Finału A lub Finału B  tj. cenę wykonania wszystkich usług określonych w niniejszym przetargu. Ponadto Wykonawca podaje ceny składowe netto i brutto poszczególnych elementów/zadań/usług  organizacji imprez w odniesieniu do 1 imprezy (według załączonego wzoru formularza).

Podana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztowe wykonania wszystkich elementów zamówienia. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) Cena brutto z podatkiem VAT -  waga: 70%,     (łączna cena brutto za wszystkie elementy zamówienia)

b) Doświadczenie Uczestnika w realizacji dostaw  będących przedmiotem przetargu – waga 30. %.

Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt).

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryteria.

4. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

5. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Uczestników w zakresie każdego kryterium.

6. Oferta z najkorzystniejszą ceną - rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za wykonanie całości zamówienia (uwzględniając ceny wszystkich elementów łącznie), otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie

C = --------------------------------------------------------------------------------------------  x  waga

Cena ocenianej oferty

(Zaoferowana cena brutt za wykonanie zamówienia musi określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

7. Kryterium doświadczenia będzie oceniane na podstawie dokumentów przedstawionych przez Uczestnika. Organizator zastrzega , iż nie złożenie dokumentów spowoduje nie przyznanie  punktów w tym kryterium.

VI. Postanowienia końcowe

1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w   niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty złożone przez podmioty niespełniające warunków udziału lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

załącznik nr 1 harmonogram finałów wojewódzkich
załącznik nr 2 scenariusz fin. wojewódz.
załącznik nr 3 formularz ofertowy
załącznik nr 4 umowa

-------------------------------------------
-------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty
w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego 
na świadczenie usług organizacji  turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w ramach finałów wojewódzkich 6 edycji turnieju orlika
W postępowaniu wybrano:

Trasa A - ofertę złożoną przez firmę CABIX sp zoo ul. Ciołka 11/211 01-445 Warszawa
Trasa B - ofertę złożoną przez firmę MAIN EVENTS sp zoo Lasek Brzozowy 5/46, 02-792 Warszawa

W postępowaniu złożono 2 oferty.
-------------------------------------------
-------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA BANERÓW REKLAMOWYCH

Szkolny Związek Sportowy  w związku z realizacją zadania pn. „6 Turniej Orlika o Puchar Premiera RP”, zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania bannerów i innych elementów reklamowych turnieju.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie banerów reklamowych, które będą wykorzystywane jako oprawa plastyczna boisk podczas rozgrywek 6 edycji Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. Banery reklamowe będą zawierały logotypy partnerów zgodnie z wykazem  załączonym do zapytania ofertowego.

SPECYFIKACJA:

A. Banery reklamowe na 16 finałów wojewódzkich turnieju

1)   Ilość banerów:

- 2 komplety banerów o wymiarach 100 cm wysokość x 300 cm szerokość

po 48 banerów w komplecie (banery będą zawierały logotypy partnerów turnieju)

- 2 komplety banerów o wymiarach 60 cm wysokość x 300 cm szerokość

po 14 banerów w komplecie (banery będą zawierały hasło turnieju)

- 2 komplety banerów o wymiarach 60 cm wysokość z 300 cm szerokość

po 4 banery w komplecie (banery będą zawierały logotyp programu ORLIK)

- 2 kompletów oznaczeń boisk (banerów) o wymiarach 100 cm szerokość x 122cm

wysokość po 8 banerów w komplecie

1)    Nadruk techniką solwentową: full kolor,

2)    Technika wykonania banera: zgrzanie (uniemożliwiające rozwarstwienie banera),

laminat, wykończenie umożliwiające zamocowanie banerów na płotkach

reklamowych wykonanych z płyty laminowanej lub z innego materiału tego typu

(za pomocą zszywek tapicerskich)

4)   Grafika na banerach:

a) na banerach 100cmx300cm zostaną umieszczone logotypy partnerów turnieju –

Ministerstwa Sportu i Turystyki, PZU Fundacja, ORLENU, SZS, ZINA , TVP Sport,

Polskie Radio Program I, Przeglądu Sportowego, ONETu,

Bravo Sport (uzyskanie logotypów i wykonanie projektów banerów leży

po stronie Wykonawcy i będzie wliczone w koszt wykonania banerów),

liczbę banerów w każdym z poszczególnymi logotypami SZS przekaże wybranemu

Wykonawcy

b) na banerach 60cm x 300cm (2 komplety po 14 banerów)

zostanie umieszczone hasło „Zagraj smyku na Orliku” , kolor banneru biały,

litery niebieskie (projekt graficzny dostarczy SZS)

c) na banerach 60cmx300cm (2 komplety po 4 banery) zostanie umieszczony

logotyp programu ORLIK według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej

MSiT

d) oznaczenia boisk będą zawierały numerację od I do VIII

5)  Miejsce zamieszczenia banera: użytkowanie zewnętrzne

6)  w/w komplety banerów muszą być wykonane i dostarczone do siedziby SZS

do dnia 29.09.2015

 

B. Banery oprawy plastycznej na finał Turnieju Orlika

1)    Ilość banerów:

– 40 – 50 szt. banerów na bandy wokół boiska o wymiarach 100cmx300cm (banery będą zawierały logotypy partnerów turnieju i hasło turnieju (analogicznie jak wyżej), ostateczną ilość banerów do wykonania oraz ilości banerów z konkretnymi logotypami SZS przekaże wybranemu Wykonawcy

- 4 - 10 szt. banerów z nadrukiem dwustronnym (pionowe, ze zdjęciami, kolor) o wymiarach 2,5m szerokość x 5 m wysokość

2)    Technika nadruku i wykonania banerów analogiczna jak w punkcie A.

3)    Termin wykonania banerów, dostawy i montażu na hali Torwar w Warszawie ul Łazienkowska 6a w dniu 16.10.2015 do godz. 14.00

 

C. Banery scenografii wykonane na siatce mash (druk full kolor ze zdjęcia) o wymiarach 20 – 22 m szerokość na 10 – 12 m wysokość.

Termin wykonania scenografii, dostawy i montażu na hali Torwar w Warszawie ul Łazienkowska 6a w dniu 16.10.2015 do godz. 14.00

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

a)    Cenę netto wykonania 1 m2 banera reklamowego wymienionego w poz. A, B w/w parametrach

b)    cenę  netto wykonania 1 m2 banera reklamowego na siatce mash wymienionego w poz. C powyżej

Oferenci mogą przedstawić oferty częściowe.

Informacja dodatkowa:

Ilości banerów zostały podane szacunkowo.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości banerów oraz zlecenia wykonania usług dodatkowych.

Zmiana ilości zamawianych banerów nie spowoduje  zmiany ceny zaproponowanej przez Wykonawcę, którego oferta zostanie przyjęta.

Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie odrębnych pisemnych zamówień, w których SZS określi ostateczną liczbę banerów. Koszty ewentualnych usług dodatkowych będą w przez SZS i wybranego Wykonawcę odrębnie.

TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA OFERT:

Ofertę stanowiącą odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej, faksem lub drogą elektroniczną w terminie do 11.09.2015 r. na adres: Szkolny Związek Sportowy ul. Ciołkosza 1/29 03-134 Warszawa, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KRYTERIA WYBORU DOSTAWYCY:

Przy ocenie złożonych ofert jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie zaoferowana cena.

DODATKOWE INFORMACJE:

Informacji udziela Koordynator turnieju p. Arkadiusz Bęcek tel. 660 503 077

e-mail: arkadiusz.becek @onet.pl

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty
w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego 
na świadczenie usług wykonania banerów na finały wojewódzkie i finał krajowy6 edycji turnieju orlika
W postępowaniu wybrano:

punkt A i B - Inoutprint Bielsko Biała ul. Św. Pawła 6/1
punkt C - FHU mariola Borkowska Tarnów ul. Abp. J. Ablewicza 13/21
W postępowaniu złożono 11 ofert.

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

O ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA ORGANIZACJI VI TURNIEJU ORLIKA

 

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego

ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

telefon/fax: 22 621-85-93 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych w trakcie finałów ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży pn. Turniej Orlika, które odbędą się w Warszawie w dniach 14.10 – 17.10.2015.

1. Informacje o imprezie:

● W turnieju biorą udział 64 drużyny dziewcząt i chłopców w wieku 10 – 13 lat, łącznie 640 dzieci i ok. 130 opiekunów

● Program imprezy:

15.10.2014 (czwartek) – godz. 9.00 – 18.00 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul Obrońców Tobruku 11 - Rozgrywki finałowe

16.10.2014 (piątek) - godz. 9.00 – 18.00 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul Obrońców Tobruku 11 - Rozgrywki finałowe

17.10.2014 (sobota) – godz. 12.00 – 16.00 hala Torwar ul. Łazienkowska 6 – Finał Turnieju Orlika – przewidywana liczba widzów 3000 osób (dzieci, rodzice) – impreza nie podlega przepisom o organizacji imprez masowych.

● Miejsce zakwaterowania uczestników – hotel ATOS, PORTOS, ARAMIS ul. Mangalia 1

 

2. Przewidywany zakres usług transportowych:

Przyjęte oznaczenia:

Grupa dziewcząt (A) - 32 drużyny, w tym 16 drużyn dziewcząt starszych i 16 drużyn dziewcząt młodszych – łącznie ok. 380 osób

Grupa chłopców (B) – jak wyżej – łącznie ok. 380 osób

 

W ofercie należy podać ilość i łączną cenę usługi jak również cenę za jeden autokar (należy podać ceny netto + zastosowaną stawkę VAT.

 

I. Termin: 15.10.2015 - czwartek

Program – godz. 9.00 – 18.00 - Rozgrywki finałowe

► Transport (dyspozycja autokarów - 10 godzin) :

GRUPA A (dziewczęta) – Podstawienie autokarów: godz. 7:30 Warszawa, ul. Mangalia 1(po zapełnieniu autokaru odjeżdżamy). Przejazd na boiska OSIR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11

GRUPA B (chłopcy) - Po dostarczeniu dzieci z grupy A na Bemowo autokary wracają do hotelu i zabierają Grupę B (380 osób) na wycieczkę po Warszawie (plan wycieczki i miejsce do ustalenia, powrót autokarów z Bemowa do hotelu na ok. 10.00, zabieramy Grupę B , ok. 12.30 powrót do hotelu, dzieci jedzą obiad i ok. 13.30 transfer na boiska w OSiR Bemowo (Obrońców Tobruku), dzieci muszą być na boiskach ok. 14.30)

 

GRUPA A - odbiór dzieci ok. godz. 14:30 – 14.45 OSIR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11

Przejazd do hotelu Warszawa ul. Mangalia 1(dzieci zostają w hotelu)

GRUPA B – Podstawienie: godz. 17:30 – 17.45 OSIR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11

Przejazd do hotelu Warszawa ul. Mangalia 1

► Oferta- liczba autokarów……………, podstawienie autokarów od godz. …….. (planując trasę należy uwzględnić ewentualne korki)

CENA (łączna): ………………… + …..% VAT., CENA za 1 autokar:…………… + …..% VAT

 

II. Termin: 16.10.2015 - piątek

Program analogiczny jak poprzedniego dnia z tym, że na wycieczkę po Warszawie jedzie grupa A

► Transport (dyspozycja autokarów - 10 godzin) :

GRUPA B – Podstawienie autokarów: godz. 7:30 Warszawa, ul. Mangalia (po zapełnieniu autokaru odjeżdżamy)

OSIR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11

GRUPA A - Po dostarczeniu dzieci z grupy B na Bemowo autokary wracają do hotelu i zabierają Grupę A (380 osób) na wycieczkę , powrót autokarów z Bemowa do hotelu na ok. 10.00, zabieramy Grupę A, ok. 12.30 powrót do hotelu, dzieci jedzą obiad i ok. 13.30 transfer na boiska w OSiR Bemowo (Obrońców Tobruku), dzieci muszą być na boiskach ok. 14.30

GRUPA B - odbiór dzieci ok. godz. 14:30 – 14.45 OSIR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11

Przejazd do hotelu Warszawa ul. Mangalia (dzieci zostają w hotelu)

GRUPA A – Podstawienie: godz. 17:30 – 17.45 OSIR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11

Przejazd do hotelu Warszawa ul. Mangalia

► Oferta- liczba autokarów……………, podstawienie autokarów od godz. …….. (planując trasę należy uwzględnić ewentualne korki)

CENA (łączna): ………………… + …..% VAT., CENA za 1 autokar:…………… + …..% VAT

Termin: 17.10.2015 – sobota

Program wspólny dla grup A i B – 12.00 - 16. 30 Finał Turnieju Orlika na Torwarze

* ok. 11.00 transfer dzieci z hoteli ATOS PORTOS ARAMIS na Torwar (uwaga! tego dnia kończy się turniej więc część grup wykorzysta swoje własne środki transportu, wstępnie zakładamy, że będziemy potrzebowali 5 autokarów, szczegółowe ustalenia będą 16.10.2015 i wtedy zweryfikujemy liczbę potrzebnych autokarów),

* może się okazać, że będziemy potrzebowali jakieś autokary do przewozu dzieci z Torwaru na dworce PKP (zapewne część uczestników dojedzie pociągami), wtedy te autokary przywiozą dzieci z hotelu o 13.00 i zostaną pod Torwarem do końca imprezy a potem zawiozą dzieci na dworce)

► Oferta- liczba autokarów……………, podstawienie autokarów od godz. …….. (planując trasę należy uwzględnić ewentualne korki)

CENA (łączna): ………………… + …..% VAT., CENA za 1 autokar:…………… + …..% VAT

4. Oferty z podanymi cenami netto i brutto (z VAT) za wszystkie usługi transportowe wymienione w niniejszym zapytaniu należy dostarczyć osobiście do siedziby Zarządu Głównego SZS ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

lub przesłać mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 29.09.2015 do godz. 10.00.

5. Kryterium wyboru oferty – najniższa zaoferowana cena

6. Osobą do kontaktów w sprawie zakresu usług transportowych wymienionych w niniejszym zapytaniu jest Koordynator Turnieju Orlika – p. Dariusz Abramuk tel; 601662661

Razem cena:..................................

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego  na świadczenie usług transportu podczas finału krajowego VI Turnieju Orlika
W postępowaniu wybrano:

Sekar-Trans sp zoo ul. opackiego 46a m3, 05-090 Raszyn, Falenty

W postępowaniu złożono 2 oferty

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

PISEMNY PRZETARG NA:

Kompleksową organizację finału ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego pn. „Wielki Finał 6. Edycji Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP”

I. Organizacja przetargu

1. Organizator przetargu (Zamawiający):

Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny

03-143 Warszawa

ul. Ciołkosza 1/29

NIP:  526 16 75 834

Biuro czynne w godz. 9.00  - 15.00

Tel: 22 848 91 17

www.szs.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

–  Ogłasza otwarty przetarg pisemny na: Kompleksową organizację finału ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego pn. „Wielki Finał 6. edycji Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP”

2. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70’ 1 – 70 ‘5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa: „Kompleksowa organizacja finału ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego pn. „Wielki Finał 6. edycji Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP”  w dniu 17.10.2015 w godz. 13.00 – 18.00 w hali Torwar ul. Łazienkowska 6a w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ogólne informacje na temat Turnieju Orlika znajdują się na stronie www.turniejorlika.pl (w tym w Regulaminie turnieju)

III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1. W przetargu mogą wziąć udział  wyłącznie podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w  kompleksowej organizacji dużych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z udziałem min. 4 drużyn i min. 1000 widzów (w szczególności finałów turniejów piłkarskich rozgrywanych na hali) zawierających w scenariuszu występy artystyczne (ceremonia otwarcia i zamknięcia itp.) – co najmniej od 5 lat działają na polskim i/lub europejskim rynku wykonawców /organizatorów imprez sportowych;

b) Mają udokumentowane doświadczenie w realizacji imprez o analogicznym lub podobnym charakterze w ramach ogólnopolskich i/lub międzynarodowych turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży – mogą się wykazać w okresie ostatnich 5 lat realizacją minimum 3 takich imprez sportowych (obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie meczu/meczów finałowych oraz zapewnienie oprawy artystycznej, w tym również zapewnienie wyposażenie i sprzętu niezbędnego do realizacji rozgrywek i występów artystycznych).

Wartość zrealizowanego zamówienia opisanego powyżej nie może być mniejsza niż 100 000,00 złotych (PLN) brutto.  W szczególności wymagane jest doświadczenie w organizacji imprez sportowych na hali (w tym turniejów piłkarskich). Za dokumenty potwierdzające realizację takich imprez uznawane będą listy referencyjne od podmiotów, na rzecz których Wykonawca świadczył takie usługi lub oświadczenie Wykonawcy, w przypadku kiedy to on był wyłącznym organizatorem takich imprez,  zawierające termin, miejsce imprez oraz inne dane umożliwiające weryfikację oświadczenia np. link do strony internetowej imprezy). Wykaz zrealizowanych usług Wykonawca zapisuje w Załączniku nr 4

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z którego będzie wynikało, że:

co najmniej 1 osoba (główny realizator imprezy, reżyser widowiska) posiada doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu minimum 1 dużej imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży o analogicznym lub podobnym charakterze (w szczególności turnieju piłkarskiego rozgrywanego na hali z udziałem min. 1000 widzów),

d) Nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawią

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

2. Warunki opisane w pkt. 1 a) – d)  będą oceniane przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

Oferta Wykonawcy nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków zostanie odrzucona.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę ( w jednym egzemplarzu). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

5. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

- Przedmiot przetargu,

- Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

- Numer telefonu, numer faksu, numer NIP,

Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

6. Organizator przetargu nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

Wszelkie płatności na rzecz wybranego Wykonawcy będą następowały po zakończeniu imprezy na warunkach określonych w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w kooperacji z innymi podmiotami/ Podwykonawcami. W przypadku złożenia oferty w kooperacji z innymi podmiotami, Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć w ofercie jaki zakres usług wykonuje Podwykonawca oraz jaka jest to firma (nazwa, adres, kontakty, strona www). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za działanie zatrudnionych przez siebie Podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia usług bezpośrednio Podwykonawcy.

8. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert. Uczestnik przetargu powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na:

Zarząd Główny SZS ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

9. Uczestnik przetargu może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.

10. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

11. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora

12. Termin związania ofertą wynosi 8 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora:

Zarząd Główny SZS,

ul. Ciołkosza 1/29,

03 - 143 Warszawa.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2015r. do godz. 12.00
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.10.2015r.  o godz. 12.30 w siedzibie Organizatora .

4. W niniejszym przetargu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną – adres Zamawiającego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest::

p. Dariusz Abramuk – Sekretarz Generalny SZS - w sprawach procedury przetargowej, niezbędnych dokumentów i oświadczeń oraz w innych sprawach dot. organizacji przetargu

tel. 0 601 662 661,

p. Arkadiusz Bęcek – Koordynator turnieju – w sprawach organizacji rozgrywek finałowych i widowiska artystycznego

0 660 503 077

V. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. W ofercie Wykonawca podaje łączną cenę ryczałtową netto i brutto oferty jaką ma zapłacić Zamawiający za usługę: „Kompleksowa organizacja finału ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego pn. „Wielki Finał 6. edycji Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP”   tj. cenę wykonania wszystkich usług określonych w niniejszym przetargu. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ponadto Wykonawca podaje ceny składowe netto i brutto poszczególnych elementów/zadań/usług uwzględnionych w ofercie.   Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 

Kryteria oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

(Wg)

1.

Całkowita cena brutto za zrealizowanie całości zamówienia

70 %

2.

Doświadczenie

15 %

3.

Doświadczenie głównego realizatora

15 %

Kryterium I (całkowita cena brutto za zrealizowanie całości zamówienia)

Oferty oceniane będą na podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

Ilość otrzymanych w kryterium I punktów zostanie pomnożona przez wagę – tj. 70%.

Kryterium I będzie obliczane wg następującej formuły:

CBn

CB = ---------- x 100 pkt. x Wg (tj. 70%)

CBb

gdzie:

CB - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w ramach I Kryterium (cena brutto)

CBn - oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej

CBb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty

Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = 70%

Kryterium II (Doświadczenie):

 

Oferty oceniane będą na podstawie wykazu zrealizowanych usług podanych przez Wykonawcę w następujący sposób:

Lp.

Ilość zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę o wartości minimum 100 000 zł (brutto)

Ilość punktów

1

3

0

2

4-5

25

3

6-10

50

4

11 i więcej

100

Ilość otrzymanych w tym kryterium punktów zostanie pomnożona przez wagę tj. 15%

Kryterium III (Doświadczenie głównego realizatora imprezy)

Oferty oceniane będą na podstawie doświadczenia głównego realizatora imprezy / reżysera widowiska, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, zaproponowanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 5. Co najmniej jedna osoba zaproponowana przez Wykonawcę powinna posiadać doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy finałowej ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego o analogicznym lub podobnym charakterze. Doświadczenie w prowadzeniu imprez tego rodzaju będzie wzięte pod uwagę przy ocenie doświadczenia zaproponowanego głównego realizatora/ reżysera widowiska w następujący sposób:

Liczba imprez przygotowanych i przeprowadzonych przez w/w osobę:

1

1

0

2

2-6

25

3

7-11

50

4

11 i więcej

100

Ilość otrzymanych w kryterium IV punktów zostanie pomnożona przez wagę – tj. 15%.

Otrzymane w poszczególnych kryteriach punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.

Oferta, która przedstawia największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę.

VI. Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia. Zmiana istotnych postanowień umowy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a) Działania siły wyższej;

b) Zdarzeń losowych, w tym zmiany artystów biorących udział w imprezie,

c) W sytuacji zaistnienia uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

VII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego i niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w   niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty złożone przez podmioty niespełniające warunków udziału lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn.

 

ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część ogłoszenia:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 - Formularz Oferty

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych przez OFERENTA usług i dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie

Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

- Załącznik nr 6 – Ramowy scenariusz imprezy

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego  na świadczenie usług: Kompleksową organizację finału ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego pn. „Wielki Finał 6. Edycji Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP”
W postępowaniu wybrano:

MAIN EVENTS sp zoo Lasek Brzozowy 5/46, 02-792 Warszawa

W postępowaniu złożono 1 ofertę

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

O ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY DLA ORGANIZACJI VI TURNIEJU ORLIKA

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego

ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

telefon/fax: 22 621-85-93 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług ochrony (zabezpieczenia fizycznego i technicznego)

finałów ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży pn. Turniej Orlika, które odbędą się w

Warszawie w dniach 15.10 – 17.10.2015.

1. Informacje o imprezie:

●  W turnieju biorą udział 64 drużyny dziewcząt i chłopców w wieku 10 – 13 lat, łącznie 640 dzieci i ok. 130 opiekunów

●  Program imprezy:

15.10.2015 (czwartek) – godz. 9.00 – 18.00 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul Obrońców Tobruku 11 - Rozgrywki finałowe

16.10.2015 (piątek) - godz. 9.00 – 18.00 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul Obrońców Tobruku 11 - Rozgrywki finałowe

17.10.2015 (sobota) – godz. 12.00 – 17.00 hala Torwar ul. Łazienkowska 6 – Finał Turnieju Orlika – przewidywana liczba widzów 3500 osób (dzieci, rodzice) – impreza nie podlega przepisom o organizacji imprez masowych.

2. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział  wyłącznie  licencjonowane agencje ochrony osób i mienia, które spełniają następujące warunki:

a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia – co najmniej od 3 lat działają na polskim rynku agencji ochrony osób i mienia,

b) Mają udokumentowane doświadczenie w zabezpieczeniu imprez halowych z udziałem co najmniej 3000 widzów – mogą się wykazać realizacją minimum 3 takich imprez w okresie ostatnich 3 lat. Za dokumenty potwierdzające realizację takich imprez uznawane będą listy referencyjne od podmiotów, na rzecz których Wykonawca świadczył takie usługi lub oświadczenie Wykonawcy zawierające termin, miejsce imprez oraz inne dane umożliwiające weryfikację oświadczenia np. link do strony internetowej imprezy, kontakt do organizatora itp.

Warunki opisane w pkt. 1 a) – b)  będą oceniane przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

Oferta Wykonawcy nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków zostanie odrzucona.

3. Przewidywany zakres usług ochrony:

a) zabezpieczenie fizyczne podczas rozgrywek w dniu 15.10.2015 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul Obrońców Tobruku 11

- 4 pracowników ochrony w godz. 9.00 – 18.00

b) zabezpieczenie fizyczne podczas rozgrywek w dniu 16.10.2015 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul Obrońców Tobruku 11

- 4 pracowników ochrony w godz. 9.00 – 18.00

c) zabezpieczenie fizyczne- blokada podjazdów na parking od ul. Czerniakowskiej (miejsca dla podjazdu i parkowania autokarów) przy hali Torwar ul. Łazienkowska 6a w dniach 16.10.2015 – 17.10.2015

- 4 pracowników ochrony od godz. 24.00 w dniu 16.10.2015 do godz. 17.00 w dniu 17.10.2015

- ustawienie wygrodzeń miejsc wjazdu i miejsc zarezerwowanych dla autokarów drużyn (minimum 8 płotków zabezpieczających)

d) zabezpieczenie fizyczne (dozór obiektu – miejsca imprezy) podczas przygotowań organizacyjnych i technicznych do imprezy:

16.10.2015 (8.00 – 24.00) – 2 os. wejście główne od ul. Łazienkowskiej + 2 os wejścia techniczne od parkingu wewnętrznego + 2 os. płyta główna

od godz. 18.00 do 24.00  + 2 osoby kuluary za trybunami (dozór stanowisk Strefy Kibica)

+ 2 osoby parking techniczny (zabezpieczenie samochodów i wozów TV)

17.10.2015 (00.00- 8.00) – 2 os wejścia techniczne od parkingu wewnętrznego + 2 os. płyta główna  + 2 osoby kuluary za trybunami (dozór stanowisk Strefy Kibica) + 2 osoby parking techniczny (w tym zabezpieczenie samochodów i wozów TV)

e) zabezpieczenie fizyczne turnieju finałowego w dniu 18.10.2014 hala Torwar ul. Łazienkowska 6a  –

- zabezpieczenie płotkami terenu przed Torwarem w godz. 8.00 – 17.00 (z zachowaniem przejść, w tym wydzielenie przejścia dla zawodników)

- 4 pracowników ochrony w godz. 8.00 – 17.00 – zabezpieczenie terenu przed Torwarem

- 10 pracowników ochrony w godz. 8.00 – 11.00 (w tym 2 os. wejście główne, 2 os wejścia techniczne od parkingu wewnętrznego + 2 os. płyta główna  + 2 osoby przejścia na zaplecze techniczne i od strony restauracji + 2 osoby parking techniczny (w tym zabezpieczenie samochodów i wozów TV)

- 40 pracowników ochrony w godz. 11.00 – 17.00

- 4 pracowników ochrony w godz. 17.00 – 24.00 – demontaż imprezy – 2 os. wejście główne + 2 os. wejście techniczne.

3. W trakcie wykonywania usług objętych zleceniem Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Policją, Strażą Miejską, BOR oraz zobowiązuje się postępować z należytą starannością, przy uwzględnieniu przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 roku Nr 145, poz. 1221 ze zm.).

4. Oferty z podaną łączną ceną netto i brutto (z VAT) za wszystkie usługi ochrony wymienione w niniejszym zapytaniu należy dostarczyć  osobiście  do siedziby Zarządu Głównego SZS ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

lub przesłać mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 13.10.2015 do godz. 12.00.

5. Kryterium wyboru oferty – najniższa zaoferowana cena

6. Osobą do kontaktów w sprawie zakresu usług wymienionych w niniejszym zapytaniu jest Koordynator Turnieju Orlika – p. Arkadiusz Bęcek  tel; 660 503 077

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego  na świadczenie usług: OCHRONY DLA ORGANIZACJI VI TURNIEJU ORLIKA
W postępowaniu wybrano:

Agencja Ochrony Osób i Mienia "Zubrzycki" ul. Łucka 18 lok. 1701 A, 00-845 Warszawa

W postępowaniu złożono 1 ofertę

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na zakup  banerów, rollupy, plakaty, flagi z masztami, długopisy, clipboardy, dla uczestników programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży

I. Określenie przedmiotu zapytanie.

1. Przedmiotem zapytania jest dostawa:

a. banery reklamowy z wydrukiem (materiał frontlit) 3m x 1m z oczkowaniem

– 16 szt.

b. Roll up o szerokości 100 cm, wysokość 200 cm. Kaseta wykonana z aluminium,  z której rozwija się grafikę, stanowi podstawę stojaka. Całość ma być spakowana miękkiej torbie.

 • Wymiar grafiki: 100x200cm
 • Konstrukcja z Grubego Aluminium
 • Listwa górna " na Zatrzask"
 • Waga: do 5 kg.

komplet: Konstrukcja i Torba transportowa (z grubą wkładką).

– 16 szt.

c. Plakat format ok. B3, papier kreda błysk 170g, (wymiar 314x445 mm) kolorystyka 4+0 spady, Składany na połowę.

- 410 szt.

d. flagi reklamowe kształt beach

- profil aluminiowy fi 25 i grubość aluminium 1 mm masztów;

- druk kolorystyka 4+0  ;

- tkanina o grubości  80 - 110 g/m2;

- wymiar flagi 90x320 cm

- wymiar masztu 90x280 cm

- Torba na flagę

- Podstawa do wbijania

- Podstawa krzyżowa

- 10 szt.

e. Długopis metalowy z grawerem (logo MSiT po jednej stronie i napisem Animator sdim i logo SZS po drugiej stronie)

Korpus długopisu czerwony lub zielony.

Znakowanie: Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki, Animator sdim, SZS

- 410 szt.

f. Clipboard - podkładka do pisania, odpowiednia dla formatu A4.

Wyposażony w klip.

Format tektury: 340mm x 230mm

Grubość tektury: 2,75mm

laminowanie folią błyszczącą odporną na zarysowania

Znakowanie: Na zewnętrznej stronie podkładki, na całej jej powierzchni - logo SZS, logo Animator SDiM, logo MSiT z napisami czarno białymi

- 410 szt.

f. wysłka (kolportaż) – do 410 adresatów na terenie kraju w kopertach b4 ( plakat, długopis, clipbord)

- 410 szt.

W/w akcesoria muszą zawierać napisy/nadruki/logotypy MSiT, ASDiM, SZS

Zakładane projekty zostały określone w załączniku nr 1 do zapytania.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu),

- posiadać datę sporządzenia,

- oferta powinna być wykonana według wzoru:

asortyment

Cena jednostkowa brutto

Liczba asortymentu

Cena razem brutto

Baner 1m x 3 m

 

16 szt

 

Rull up 1m x 2 m

 

16 szt

 

Plakat (wymiar 314x445 mm)

 

410 szt

 

Flaga reklamowa
- wymiar flagi 90x320 cm

- wymiar masztu 90x280 cm

 

8 szt

 

Długopis metalowy

 

410 szt

 

Podkładka do pisania
340mm x 230mm

 

410 szt

 

Wysyłka (kolportaż)

 

410 szt

 

razem

xxx

xxx

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCEN

Wycena powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub dostarczona do biura Szkolnego Związku Sportowego Zarządu Głównego  ul. Ciołkosza 1/29, 03-134 Warszawa do dnia 30.11.2015 roku (do godziny 13:00)

IV. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena 100%.

Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – zamawiający zastrzega sobie możliwość do nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Abramuk 22 8489117 oraz

adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty
w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na
zakup
zakup  banerów, rollupów, plakatów, flag z masztami, długopisów, clipboardów, dla uczestników programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę Evoke Radosław Biedermann Św. Wincentego 128D/9, 03-291 Warszawa.

W postępowaniu złożono trzy oferty.

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Przetarg pisemny na zakup plakatów, certyfikatów, clipbordów wraz z dostawą dla uczestników programu Mały Mistrz.

I. Organizacja przetargu

1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70 1 – 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

2. Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny z siedzibą  w Warszawie 03-134, ul Ciołkosza 1 m 29 – Organizator przetargu ogłasza otwarty przetarg pisemny na zakup plakatów, certyfikatów, clipbordów wraz dostawą dla uczestników programu Mały Mistrz.

II. Określenie przedmiotu przetargu.

 1. Przedmiotem przetargu jest dostawa:

1.1 Plakat/afisz - 4000 szt.
format ok. B3, papier kreda błysk 170g, (wymiar 314x445 mm) kolorystyka 4+0 spady, Składany na połowę

1.2. Clipboard - podkładka do pisania, odpowiednia dla formatu A4.                   - 4000 szt.

Wyposażony w klip.

Format tektury: 340mm x 230mm

Grubość tektury: 2,75mm

laminowanie folią błyszczącą odporną na zarysowania

Znakowanie: Na zewnętrznej stronie podkładki, na całej jej powierzchni - logo SZS, logo Mały Mistrz, logo MSiT z napisami czarno białymi

1.3 certyfikaty dla szkół - format A4, papier kreda 300 g, kolorystyka 4+0). – 2100 szt

1.4 kolportaż (usługa kurierska):

1.4.1. Pozycje: 1.3 wysyłka w 11 miejsc w na terenie kraju.

1.4.2 Pozycje 1.1; 1.2;  wysyłka do ok. 4000 adresatów na terenie kraju. W pakiecie: 1 szt. Plakat/afisz, 1 clipboard,

III. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

1. W przetargu mogą wziąć udział  podmioty , które spełniają następujące warunki:

a) Nie zalegają z zapłatą podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i przedstawią

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i organizacyjnym niezbędnym do wykonania zamówienia – od co najmniej 3 lat działają na polskim i/lub europejskim rynku wykonawców /producentów w/w pozycji;

c) Mają udokumentowane doświadczenie wykonania i dostawy w/w pozycji– mogą się wykazać co najmniej 2 takimi dostawami w okresie ostatnich 3 lat. Za  dokumenty potwierdzające wykonanie takich dostaw uznawane będą listy referencyjne odbiorców/kontrahentów Uczestnika lub kopie faktur i dokumentów wykonania dostaw zawierające potwierdzenie ilości wykonanych koszulek.

d) Termin dostawy – do 30 grudnia 2015r do uczestników programu ( ok. 4000 adresów).

e) Akceptują warunki umowy określonej w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Warunki opisane w pkt. 1 a) – f)  będą oceniane przez Organizatora na podstawie przedstawionych dokumentów według zasady spełnia /nie spełnia.

Oferta Uczestnika nie spełniającego któregokolwiek z  tych warunków zostanie odrzucona.

2. W celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w przetargu Uczestnicy składają w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujące dokumenty:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o  nie zaleganiu z zapłatą podatków oraz z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

c) listy referencyjne lub kopie faktur i innych dokumentów potwierdzające wykonanie dostaw;

d) podpisany egzemplarz ślepej umowy ( z wypełnioną częścią określającą Uczestnika)

e) Pełnomocnictwo jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym oraz w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

3. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną – jednoznacznie opisaną propozycję obejmującą całość zamówienia.

4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Oferta musi być sporządzona czytelnie na piśmie, trwałą techniką, w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

6. Wszystkie strony dokumentów, składające się na ofertę powinny być w sposób trwały ze sobą połączone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

- Przedmiot przetargu,

- Nazwę, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jeżeli jest inny niż adres siedziby),

- Numer telefonu, numer faksu, numer NIP,

Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty.

7. Ofertę przedkłada się Organizatorowi przetargu w jednym egzemplarzu.

8. Organizator nie dopuszcza możliwości rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. Wzajemne rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

9. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.

10. Uczestnik powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zewnętrznej zaadresowanej na:

Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29, 03-143 Warszawa

11. Uczestnik może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane.

12. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych także złożenie oferty częściowej nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

13.  W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i

dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Organizatora

14. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Organizatora: Zarząd Główny SZS, ul. Ciołkosza 1/29,

03 - 143 Warszawa. Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2015, godz. 10.00
Oferty otrzymane przez Organizatora przetargu po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.12.2015, godz. 10.30 w siedzibie Organizatora .

V. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

1. W ofercie Uczestnik podaje cenę ryczałtową oferty tj. wykonania i dostawy plakatów, certyfikatów, clipbordów. Uczestnik podaje cenę oferty netto oraz brutto z podatkiem VAT – 23%.

Podana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztowe wykonania i dostawy plakatów, certyfikatów, clipbordów do adresatów wskazanych przez Organizatora. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - waga: 100.%,

3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.

4. Oferta z najkorzystniejszą ceną- rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za

wykonanie całego przedmiotu przetargu, otrzyma maksymalną ilość punktów

przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie

mniejszą, wg następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie

C = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 100

Cena ocenianej oferty

VI. Postanowienia końcowe

1. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w  niniejszym ogłoszeniu.

2. Oferty złożone przez podmioty niespełniające warunków udziału lub złożone przez podmioty niezaproszone nie będą rozpatrywane.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty oraz odwołania przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

Załączniki:

 1. Projekt nadruków – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Formularz oferty – zał. nr 3

------------------------------------
-------------------------------------

Szklony Związek Sportowy Zarząd Główny przedstawia informację o wyborze oferty
w przetargu prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na
zakup
zakup plakatów, clipboardów, certyfikatów dla uczestników programu Mały Mistrz
W postępowaniu wybrano ofertę złożona przez firmę Giga Multimedia E. Siennicki, ul. Przylesna 1, 05-077 Warszawa.

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

------------------------------------
-------------------------------------

Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny
składa zapytanie na usługi poligraficzne:

W związku z realizacją programu "Mały Mistrz” zapraszamy do
przedstawienia ofert przygotowania i druku następujących pozycji:

Prosimy o wycenę następującej pracy:

1. Legitymacja

nakład 86 000 szt

FORMAT 105x220 mm

karton 250 gr.

druk cmyk 4+4

bigowanie x2

uszlachetnienie -folia błysk jedna strona

2. Naklejka samoprzylepna II kl

nakład 86 000 kpl

wymiar 15x15 mm jedna nalepka

druk 4+0 cmyk

7 wzorów w komplecie 15x15 mm x 7 naklejek

papier samoprzylepny

3. Naklejka samoprzylepna I kl

nakład 80 000 kpl

wymiar 15x15 mm jedna nalepka

druk 4+0 cmyk

7 wzorów w komplecie 15x15 mm x 7 naklejek

papier samoprzylepny

4. książka A4

nakład 4400 szt

objętość 200 str

środek kreda 115 gr.

druk cmyk 4+4

okładka kreda 350 gr.

druk cmyk 4+4

folia 1+0

oprawa szyta-klejona

Termin wykonania i dostawy prac do 15.07.2015

W przypadku zainteresowania ewentualnym zamówieniem tej usługi uprzejmie
proszę o przesłanie oferty z wyceną jednostkową na poszczególne wymienione
w specyfikacji elementy (cena netto) w terminie do 01.06.2015. do godz. 10.00
Ofertę należy przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w siedzibie -
Zarząd Główny SZS ul. Ciołkosza 1/29, Warszawa.